Navigacija

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI POTPISAO «MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM» NA SVEČANOSTI U BOLONJI 18.09.2008. GODINE

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte
   UNIVERZITET U BANJOJ LUCI POTPISAO «MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM» NA SVEČANOSTI U BOLONJI 18.09.2008. GODINE

Na svečanoj ceremoniji obilježavanja 20 godina Velike povelje univerziteta, koja je održana u Bolonji, 18. septembra 2008. godine, svoj potpis na taj dokument stavili su predstavnici Univerziteta u Banjoj Luci.Prijemom u članstvo potpisnica ovog važnog dokumenta, Univerzitet u Banjoj Luci je dobio još jednu međunarodnu potvrdu svog potencijala da se ravnopravno sa ostalim evropskim i svjetskim univerzitetima uključi u proces reforme visokog obrazovanja u godinama koje slijede.

 

Magna Charta Universitatum (Velika povelja univerziteta) je rezultat prijedloga koji je došao sa Univerziteta u Bolonji (najstarijeg univerziteta u Evropi, osnovanog 1088. godine), a upućen drugim starijim univerzitetima u Evropi (Pariz I, Lueven, Utreht, Barcelona), Evropskoj rektorskoj konferenciji i Savjetu Evrope. Ideja je opšteprihvaćena, a dokument svečano potpisan 18. septembra 1988. godine od strane rektora koji su tog dana u Bolonji prisustvovali proslavi 900 godina bolonjskog univerziteta (388 predstavnika). Više detalja možete pronaći na www.magna-charta.org.

 

Ovaj dokument identifikuje karakteristike idealnog univerziteta, one koje su se razvijale tokom vijekova kao odgovor na određene društvene potrebe (akademske slobode i institucionalna autonomija, nedjeljivost nastavnog i naučnog rada i internacionalna priroda visokog  obrazovanja).

 

Cilj Velike povelje univerziteta je da promoviše najveće vrijednosti vijekovne tradicije univerziteta i da podstiče jače veze između evropskih univerziteta.

 

Velikoj povelji univerziteta mogu pristupiti i vanevropski univerziteti ako je prihvataju kao inspiraciju za svoje djelovanje.

 

Preko 600 univerziteta (javnih i privatnih) širom svijeta potpisalo je Veliku povelju univerziteta.

 

Iz našeg neposrednog okruženja to su učinili univerziteti iz Ljubljane i Maribora,  iz Zagreba, Osijeka i Rijeke, Univerzitet «Sveti Ćirilo i Metodije» iz Skoplja, univerziteti iz Niša, Kragujevca, Novog Sada, Univerzitet u Beogradu, te Univerzitet za umetnost u Beogradu.