Navigacija

Stipendije vlade Japana za 2009. godinu

Stipendije i programiUniverzitet u Banjoj Luci

1. Istraživačka studija

 • Svi studenti koji žele studirati na japanskim univerzitetima kao studenti istraživači
 • Rođeni 2. aprila 1974. godine, ili kasnije
 • Završene dodiplomske studije do marta 2009. godine o Trajanje stipendije: 1.5. do 2 godine

2. Učenici/studenti - nediplomirani

 • Društvene ili prirodne nauke
 • Rođeni između 2. aprila 1987. i 1. aprila 1992. godine
 • Završeno redovno dvanaestogodišnje školovanje do marta 2009. godine
 • Trajanje stipendije: oko 5 godina

3. Studenti tehnoloških fakulteta

 • Specijalnost - oblast tehničkih predmeta
 • Rođeni između 2. aprila 1987. i 1. aprila 1992. godine
 • Završeno redovno jedanaestogodišnje školovanje do marta 2009. godine
 • Trajanje stipendije: oko 4 godine (uključuje jednu godinu učenja japanskog jezika)

4. Studenti fakulteta za stručno usavršavanje

 • Svi studenti zanatskih škola (hoteljerstvo, moda, fotografija, turizam,  dizajn, itd.)
 • Rođeni između 2. aprila 1987. i 1. aprila 1992. godine
 • Završeno redovno dvanaestogodišnje školovanje do marta 2009. godine
 • Trajanje stipendije: oko 3 godine (uključuje jednu godinu učenja japanskog jezika)

Za sve dodatne informacije o stipendijama posjetite web stranicu Ambasade www.bosnia.emb-japan.go.ip gdje možete preutzimati sve potrebne formulare.

NAPOMENA: Rok za predaju aplikacija: 19. maj 2008, 1700 h (aplikacije moraju biti poslane direktno Ambasadi Japana u BiH na adresu:
Ambasada Japana u BiH, Bistrik 9, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina