Navigacija

Vlada RS: Školarine za studente ostaju na nivou prošlogodišnjih

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte
BANJALUKA, 11. JANUARA (SRNA) - Vlada Republike Srpske usvojila je danas informaciju prema kojoj će visina školarina za akademsku 2007/2008. godinu ostati na prošlogodišnjem nivou, rekao je ministar prosvjete i kulture RS Anton Kasipović.

Kasipović je rekao novinarima, nakon sjednice Vlade, da su razlozi za ovakvu odluku u činjenici da je Vlada, usvajanjem Zakona o platama, obezbijedila povećanje sa 32 na 60 miliona KM za dva javna Univerziteta u RS, čime su stvoreni uslovi za trezorsko poslovanje institucija visokog obrazovanja.

On je napomenuo da, prvi put nakon 2001. godine, visoko obrazovanje u RS ima predviđene stavke u budžetu RS za materijalne troškove.

"To nam je omogućilo da izađemo u susret zahtjevima koji su se ogledali u tome da značajnije ne pomjeramo cijenu školarina, već da zadržimo prošlogodišnje, uvjereni da će to olakšati poziciju svih studenata", istakao je Kasipović.

On je dodao da je Vlada dala saglasnost na plan utroška sredstava za kapitalna ulaganja u srednjem obrazovanju od 210.000 KM, od čega po 70.000 KM za Mješovitu srednju školu "Nikola Tesla" u Kozarskoj Dubici, za Srednju školu u Šamcu i Srednju školu "Petar Kočić" u Šipovu radi sanacije školskih objekata.

Na prijedlog Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, Vlada je donijela odluku o finansiranju socijalnih institucija u RS, prema kojoj su Dječiji dom "Rada Vranješević" u Banjaluci i Dom za djecu i omladinu ometenu u razvoju u Prijedoru dobili po 200.000 KM.

Zavod za zaštitu ženske djece i omladine u Višegradu dobio je 40.000 KM, Zavod za slijepa i slabovida lica "Budućnost" u Derventi 50.000 KM, Socijalno-gerijatrijski centar u Banjaluci 200.000 KM, te Centar za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje slijepih i invalidnih lica Kasindol 50.000 KM.

Kasipović je rekao da je Vlada u formi nacrta usvojila nacionalnu strategiju nadzora nad opojnim drogama, suzbijanja zloupotrebe opojnih droga, sa posebnim obavezama za donošenje strategija u Ministarstvu zdravlja RS, Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu prosvjete i kulture RS.

On je dodao da je Vlada prihvatila Nacrt programa rada Vlade RS za 2008. godinu.

Vlada Republike Srpske (RS) usvojila je i pravila plasmana sredstava po kreditnim linijama za Investiciono-razvojnu banku RS, čime će biti omogućena realizacija drugog dijela Razvojnog programa Srpske.

Ministar finansija RS Aleksandar Džombić rekao je da će Investiciono-razvojna banka RS sada moći da realizuje usvojena pravila i sklapa ugovore sa komercijalnim bankama i mikrokreditnim društvima u RS.

"Mi smo već kroz Savjet za razvoj počeli sa realizacijom socijalno-ekonomskog dijela programa koji se realizuje preko budžeta RS, dok će ovaj drugi dio početi da se realizuje preko Investiciono-razvojne banke RS", rekao je Džombić novinarima nakon sjednice Vlade.