Navigacija

KONKURS za dodjelu stipendija za studij prvog, drugog i trećeg ciklusa u inostranstvu

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci

Na osnovu člana 18. Zakona o učeničkom i studentskom standardu («Službeni
glasnik Republike Srpske» broj 18/94) i odredbi Pravilnika o stipendiranju
studenata koji studiraju izvan Republike Srpske («Službeni glasnik
Republike Srpske», broj 82/06) MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE
REPUBLIKE SRPSKE raspisuje


KONKURS

za dodjelu stipendija za studij prvog, drugog i trećeg ciklusa u inostranstvu
Kriterijumi konkursa za studije prvog ciklusa:

 1. Pravo na stipendiju imaju redovni studenti od druge godine studija.
 2. Pravo na stipendiju imaju redovni studenti koji ostvaruju prosjek 8,5 i iznad
  8,5 za sve godine studija.
 3. Prednost imaju studenti koji studiraju na fakultetima koji ne postoje u RS.
 4. Konkurs se ne odnosi na one studente koji studiraju u Republici Srbiji i
  Republici Crnoj Gori.

Potrebna dokumentacija za studij prvog ciklusa:

 1. zahtjev- ime, ime jednog roditelja, prezime, adresa, telefon i JMBG
 2. uvjerenje o državljanstvu RS-BiH
 3. potvrda o svim položenim ispitima sa prosječnom ocjenom
 4. . potvrda o redovnom studiju
  5. potvrda o visini školarine i iznosu koji pada na teret studenta
  6. broj tekućeg računa i broj računa banke kod koje je račun otvoren (račun mora
  biti otvoren isključivo na ime studenta kod banke u Republici Srpskoj).
  Jednom korištena sredstva za ove namjene ne mogu se ponovo koristiti!

Kriterijumi konkursa za studije drugog i trećeg ciklusa:

 1. da studij iz navedene oblasti ne postoji u Republici Srpskoj
 2. da postoji objektivna potreba za specijalnostima iz navedenih oblasti
 3. kandidat može biti na studijama drugog i trećeg ciklusa u inostranstvu iako
  isti postoje u Republici Srpskoj, ali prednost imaju kandidati iz tačke 1.
 4. da kandidat na drugom ciklusu nije stariji od 26 godina za specijalističke
  studije, a za magistarske 36 godina
 5. da je kandidat zaposlen na fakultetu, odnosno naučno-istraživačkoj ustanovi
  u sastavu univerziteta ili institutu od posebnog interesa koji nije u sastavu
  univerziteta
 6. pravo na prijavu imaju i kandidati koji nisu zaposleni na fakultetu a čije bi
  školovanje doprinijelo razvoju nastavno-naučnog procesa na univerzitetu ili
  je oblast studiranja od značaja za privredni i društveni napredak Republike
  Srpske
 7. da kandidat tokom poslijediplomskih studija boravi u zemlji domaćina
 8. u izboru kandidata za dodjelu stipendije Ministarstvo prosvete i kulture RS
  će poštovati princip odgovarajuće zastupljenosti naučnih oblasti,
  univerziteta i ustanova
 9. prednost imaju kandidati koji nemaju finansijsku pomoć stranih vlada.
  Jednom korištena sredstva za ove namjene ne mogu se ponovo koristiti!
  Ukupan iznos planiranih sredstava za budžetsku 2007. godinu iznosi 300.000,00
  KM.


Mišljenje Akademije nauka i umjetnosti je da su kadrovski deficitarne sljedeće
oblasti koje će imati prednost pri dodjeli stipendije:

 • Pravo Evropske unije
 • Evropski integracioni procesi
 • Nauka o materijalima (eko.mater. i bio mater.)
 • Alternativni izvori energije
 • Druge oblasti studija koji ne postoje u Republici Srpskoj.

Potrebni dokumenti za studije drugog i trećeg ciklusa:

 1. zahtjev - ime, ime jednog roditelja, prezime, adresa, telefon i JMBG
 2. uvjerenje o državljanstvu RS-BiH
 3. potvrda o upisu studija drugog ili trećeg ciklusa
 4. uvjerenje o položenim ispitima
 5. potvrda o naslovu i odobrenje rada od strane univerziteta, odnosno, nadležne
  naučno-istraživačke institucije
 6. preporuka mentora i mišljenje o korisnosti teme za unapređenje naučne
  oblasti i moguće primjene u praksi
 7. potvrda institucije o zaposlenju, ukoliko je kandidat zaposlen
 8. potvrda Zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti,
 9. preporuka naučno-istraživačke institucije sa obrazloženjem o specijalnim
  potrebama za određenim profilom stručnjaka
 10. biografija kandidata
 11. broj tekućeg računa i broj računa banke kod koje je račun otvoren (račun mora
  biti otvoren isključivo na ime studenta kod banke u Republici Srpskoj).

NAPOMENA: Neophodan je prevod dokumenata stranih institucija
ovlaštenog sudskog tumača. Sve fotokopije dokumenata moraju biti ovjerene.

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Ministarstvo
prosvjete i kulture Republike Srpske, Vuka Karadžića 4, Banja Luka sa naznakom
„inostrane stipendije“,Odjeljenju za visoko obrazovanje, u roku od 60 dana od dana
objavljivanja.

Formular za prijavu