Navigacija

Visoko obrazovanje u BiH

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte
BANJA LUKA. 2. MAJ - Ustavno-pravna komisija Parlamentarne skupštine BiH preglasavanjem srpskih predstavnika usvojila je Principe u vezi sa Zakonom o visokom obrazovanju.

Ni jedan od amandmana srpskih predstavnika nisu podržali članovi Ustavno-pravne komisije iz Federacije BiH.

Potpredsjednik Ustavno-pravne komisije Parlamenta BiH Drago Kalabić rekao je da treba da dođe do okvirnog Zakona o visokom obrazovanju na nivou Bosne i Hercegovine. „Mi smo uložili amandmane koji sprečavaju neustavno prenošenje nadležnositi, ali očigledno ne postoji razumijevanje na drugoj strani.“ Kalabić kaže da su na ovaj način neustavno prenesene nadležnosti sa Republike Srpske na Bih I poručuje da toga više neće biti. „Mi želimo evropski put, ali ne kršenjem Ustava.“

Načelnik Odjeljenja za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske Jugoslav Vuk Tepić kaže da se, ako je riječ o Zakonu o visokom obrazovanju BiH, radi o prenosu nadležnosti sa Republike Srpske na BiH. „Radi se o upravnoj nadležnosti i to mora da se vrši preko Narodne skupštine. Tu se miješa političko i stručno.“

Predsjednik Studentske organizacije Univerziteta u Banjaluci Dejan Kragulj rekao je da je stav SOBL-a da u Zakonu moraju biti ugrađeni bolonjski principi. „Nama je u interesu da obrazovanje finansira Republika Srpska. Donošenjem Zakona o visokom obrazovanju u Republici Srpskoj napravljen je korak naprijed u BiH, dok su kolege u Federaciji BiH u zaostatku za Republikom Srpskom.“()