Navigacija

INFOTEH

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte
Lista preliminarno prihvaćenih radova objavljena je na web sajtu Simpozijuma www.infoteh.rs.ba. Raspored radova po sekcijama, kao i redoslijed radova u pojedinim sekcijama, nije konačan i određen je na osnovu sažetka rada ili prijedloga autora. Konačna lista i raspored radova prihvaćenih za izlaganje biće objavljena nakon recenzije radova, do 07.03.

Konačne verzije radova slati do 28.02. na infoteh@etf.unssa.rs.ba . Molimo autore da radove kreiraju u skladu sa uputstvom za izradu rada, u protivnom rad će biti vraćen autoru radi korekcije

Detaljnije informacije o cijenama smještaja, načinu plaćanja i drugim uslovima možete pronaći na www.infoteh.rs.ba, ili pozivom na telefone 057/342-788, 057/321-240, 011/32-48-464.