Navigacija

Riječ rektora

Dragi budući studenti,
Pred vama je jedna od važnijih životnih odluka, jer od odgovora na pitanje šta i gdje studirati može zavisiti ne samo tok vaše karijere, već cjelokupna budućnost.

U slučaju da još imate dilemu da li nastaviti školovanje ili ne, moj iskreni savjet je – uradite to obavezno jer stičući znanje, stičete bogatstvo koje vam niko i ništa ne može oduzeti bez obzira na sve druge životne okolnosti u kojima ćete se naći.

Ako ste već odlučili da studirate, treba da to uradite na priznatoj i respektabilnoj  visokoškolskoj instituciji  koja će vam ponuditi kvalitetno znanje i čija je diploma  priznata u cijelom svijetu.

Sa iskustvom i tradicijom u obrazovanju dugom 42 godine, 17 akreditovanih i licenciranih fakulteta i 58 studijskih programa na prvom ciklusu studija, sa više od 1300 nastavnika i saradnika, odličnom prostornom, tehničkom i laboratorijskom opremljenošću, Univerzitet u Banjoj Luci nudi vam mogućnost da steknete kvalitetno i upotrebljivo znanje koje će vas učiniti konkurentnim na tržištu rada po završetku studija, ili vam obezbijediti sjajnu osnovu za nastavak školovanja i usavršavanje na drugom i trećem ciklusu studija kako na našem, tako i na prestižnim evropskim i svjetskim univerzitetima.

Više od 31 hiljade studenata koji su stekli diplome na našem Univerzitetu, od kojih su danas mnogi ugledne, poznate i priznate istaknute javne ličnosti, lideri, rukovodioci velikih kompanija, te naučni radnici, istraživači i profesori  kod nas i u svijetu - može to potvrditi.

Upisujući Univerzitet u Banjoj Luci, istovremeno birate da jedno od najljepših razdoblja svog života provedete u najvećem i, po mnogima, najljepšem gradu Srpske i da koristite sve one prednosti koje nosi život u administrativnom, privrednom, obrazovnom, kulturnom i sportskom središtu naše Republike. Ipak,  najvažnije od svega je da steknete kvalitetno obrazovanje.  Profesori, asistenti i ostali zaposleni na našem Univerzitetu tu su da vam to omoguće i učine sve da Univerzitet u Banjoj Luci doživite kao svoju drugu kuću.

 

 

Rektor Univerziteta u Banjoj Luci

                                                                                                             Prof. dr Milan Mataruga