Navigacija

Pripremna nastava/vodiči za brucoše


Kako bi pomogli  kandidatima da na prijemnom ispitu ostvare  što bolje rezultate, fakulteti organizuju pripremnu nastavu, najčešće u junu mjesecu, te štampaju vodiče za upis, odnosno informatore koji su dostupni ili u studentskoj službi ili na sajtu fakulteta. Iz njih budući studenti mogu saznati niz korisnih informacija o sadržaju i načinu polaganja prijemnog ispita, te vidjeti primjere zadataka i orijentacionih pitanja koja se pojavljuju na prijemnim ispitima. 

Akademija umjetnosti

Pripremna nastava za upis u akademsku 2017/18. godinu na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci  biće organizovana u mjesecu junu. Na studijskom programu Likovne umjetnosti nastava će se održati od 12. do 23. juna (od 9 do 13 časova), dok će termini za održavanje pripremne nastave na studijskim programima Muzička umjetnost i Dramske umjetnosti biti naknadno definisani.

Takođe, u okviru priprema za prijemni ispit, Akademija je utvrdila termine za konsultacije sa zainteresovanim kandidatima. Više detalja na veb-sajtu Akademije http://www.au.unibl.org.

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Ove godine na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci neće biti organizovana pripremna nastava, a budućim studentima na raspolaganju je Informator za školsku 2017/18. godinu  u kojem su osim osnovnih podataka o svakom od studijskih programa, sadržani i primjeri riješenih zadataka, kao i kvalifikacionih ispita.

Informator je dostupan na sljedećem linku


Ekonomski fakultet

Pripremna nastava  na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci  biće organizovana u srijedu, 21.06.2017. godine sa početkom u 9.00 časova (prijave se vrše u  Studentskoj službi ili na info@ef.unibl.org do 07.06.2017. godine).

Pripremna nastava će se izvoditi iz matematike, statistike i opšteg dijela i koštaće 50 KM. 

Informacije o upisu u 2017/2018. godinu budući studenti mogu  potražite na http://www.efbl.org/cir/za-studente/upis/ i https://www.facebook.com/ekonomskibl/.

Vodič sa priručnikom za polaganje prijemnog ispita za akademsku 2017/2018. godinu dostupan je na sljedećem linku.

Elektrotehnički fakultet

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci organizuje pripremnu nastavu iz matematike i to u dva termina. U prvom terminu, koji je počeo 4.3.2017, biće održano 50 časova nastave. Časovi se održavaju svake subote, do polovine juna. Pripremna nastava u ovom terminu košta 220 KM. 

Pripremna nastava u drugom terminu počinje dvije sedmici prije  prijemnog ispita, tj. 12. juna 2017. godine, sastoji se od 25 časova nastave i košta 120 KM. 

Više informacija na www.etf.unibl.org.


Mašinski fakultet

Za zainteresovane kandidate, Mašinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci će, kao i prethodnih godina, organizovati  pripremnu nastavu iz matematike u junu mjesecu. Zavisno od broja prijavljenih, formiraju se grupe i određuju termini. Svi zainteresovani mogu se javiti u studentsku službu Fakulteta. Pripremna nastava je besplatna.
Više informacija na sajtu Fakulteta: www.mf.unibl.org.


Medicinski fakultet

Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci  organizuje pripremnu nastavu iz biologije, hemije i matematike. Nastava će se održati od 12. do 23. juna 2017. godine.
Materijali za pripremanje prijemnog ispita (primjeri testova) mogu se naći u skriptarnici fakulteta.
Više informacija na sajtu Fakulteta: www.med.unibl.org.


Poljoprivredni fakultet

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci će organizovati pripremnu nastavu iz sljedećih predmeta i u sljedećim terminima:
- Matematika -20.06.2017. godinu s početkom u 10.00 časova
- Hemija - 21.06.2017. godinu s početkom u 10.00 časova
- Zoologija - 22.06.2017.  godinu s početkom u 10.00 časova i
- Botanika - 23.06.2017. godinu s početkom u 10.00 časova.

Pored toga, svi zainteresovani za upis, mogu na  Fakultetu  kupiti  Zbirku pitanja za samostalnu pripremu prijemnog ispita. Cijena pripremne nastave je 30 KM, dok Zbirka pitanja košta 10 KM.

Više informacija na: www.agro.unibl.org.


Pravni fakultet

Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci za zainteresovane kandidate organizuje pripremnu nastavu iz Srpskog jezika i književnosti i Istorije. Pripremna nastava sadrži dva bloka predavanja u trajanju od tri sata po predmetu, a održaće se u sljedećim terminima:

- 20.06.2017. (od 09-13 časova, po dva časa iz Srpskog jezika i Istorije)
- 21.06.2017. (od 09-13 časova, po dva časa iz Srpskog jezika i Istorije).

Pohađanje pripremne nastave kandidati plaćaju 50 KM (u cijenu je uključen i Materijal za pripremnu nastavu).

Više informacija na: www.pf.unibl.org.


Prirodno-matematički fakultet

Pripremna nastava za buduće studente na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci održaće se  iz matematike, hemije i fizike i to prema sljedećem rasporedu:

- Matematika - od 19. 6. 2017. do 23.6. 2017. godine, u periodu od 9 do 13 časova. 
- Hemija - od 19. 6. 2017. do 23.6. 2017. godine, u periodu od 14 do 18 časova.
- Fizika - od 19. 6. 2017. do 23.6. 2017. godine, u periodu od 14 do 18 časova.

Cijena pripremne nastave je 100 KM.

Informator za upis  na PMF u akademskoj 2017/2018. godini dostupan je na sljedećem linku .

Više informacija na: www.pmf.unibl.org


Rudarski fakultet

Na Rudarskom fakultetu pripremna nastava za upis u akademskoj 2017/18. će biti održana 22, 23. i 24. juna. Pripremna nastava se izvodi iz matematike (10 časova) i fizike (10 časova). Cijena je 5 KM po času.

Vodič za brucoše može se dobiti u studentskoj službi fakulteta, a dostupan je i na sljedećem linku.

Više informacija na: www.rf.unibl.org


Tehnološki fakultet

Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci organizovaće pripremnu nastavu za buduće studente iz hemije i matematike. Nastava (dva časa dnevno po predmetu), će se održati tokom zadnje dvije sedmice pred prijemni ispit, odnosno od 12. do 23. juna  Cijena je 50 KM po predmetu. 
Priručnik za polaganje prijemnog ispita dostupan je na sajtu Fakulteta: www.tf.unibl.org


Fakultet bezbjednosnih nauka

Fakultet Bezbjednosnih nauka organizovaće pripremnu nastavu u mjesecu junu, po rasporedu koji će do kraja sedmice biti objavljen.

Pripremna nastava na Fakultetu bezbjednosnih nauka biće održana 16. 6 .2017. godine  iz svih oblasti zastupljenih na prijemnom ispitu (opšte znanje, motoričke sposobnosti, pismeni rad na zadanu temu).

Više informacija na sajtu Fakulteta www.fbn.unibl@org, u Informatru  za studente, kao i Brošuri sa pitanjima i odgovorima za test opšteg znanja.

Fakultet političkih nauka

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita za upis na Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci u školskoj 2017/18. godini održaće se u petak 9. juna 2017. godine od 9.00 do 20.00 časova.

Priprema nastava će se izvoditi iz oblasti srpskog jezika i književnosti,  iz  sociologije, te istorije. 

Cijena kursa pripremne nastave je 60 KM, a u cijenu je uključen i Informator o prijemnom ispitu. 

Raspored izvođenja pripremne nastavi nalazi se na sajtu Fakulteta, na sljedećem linku


Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci organizovaće pripremnu nastavu za upisu u akademsku 2017/18. godinu u periodu od 19. do 23. juna. Cijena pripremne nastave je 100 KM.

Više informacija na: www.ffvs.unibl.org


Filološki fakultet

Pripremna nastava na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci održaće se 
20. i 21. juna 2017. godine s početkom u 12 časova po cijeni od 100 KM po kandidatu. Nastava se organizuje iz svih jezika koji se izučavaju na ovom fakultetu.

Više informacija na : www.flf.unibl.org


Filozofski fakultet

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci neće biti organizovana pripremna nastava, a sve potrebne informacije o kvalifikacionom ispitu za upis na ovaj fakultet u akademsku 2017/18. godinu, kandidati mogu saznati iz informatora.

Više informacija na: www.ff.unibl.org


Šumarski fakultet

Na Šumarskom fakultet Univerziteta u Banjoj Luci ove godine neće biti organizovana pripremna nastava.