Navigacija

Prijemni ispit

Kandidati koji konkurišu za upis, polažu prijemni ispit ili ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti.

Redosljed kandidata za upis na studijski program prve godine I ciklusa studija utvrđuje se na osnovu:

  • opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju (uspjeh iz svih predmeta i razreda četvorogodišnje srednje škole) i
  • rezultata postignutih na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

Broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspjeha dobija se tako da se prosječna ocjena iz svih predmeta četvorogodišnje srednje škole množi sa brojem 10 (deset).

Na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, kandidat može ostvariti od 0 (nula) do 50 (pedeset) bodova.

Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 bodova.

Na Univerzitet u Banjoj Luci pravo upisa nemaju kandidati koji na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti nisu ostvarili najmanje 15 bodova.

Polaganje prijemnog ispita za upis u akademskoj 2017/18. godini obaviće se 26.6.2017. godine s početkom u 9.00 časova (na Medicinskog fakultetu polaganje prijemnog ispita je u 14.00 časova), dok će prijavljivanje kandidata trajati od 19. do 23. juna 2017. godine.