Navigacija

UPIS 2017/2018.

Zašto studirati na Univerzitetu u Banjoj Luci?

Univerzitet u Banjoj Luci je vodeća visokoškolska obrazovna institucija  u Republici Srpskoj, sa ubjedljivo najdužom tradicijom u obrazovanju akademskog kadra, i drugi po veličini univerzitet u Bosni i Hercegovini.

Osnovan  je 7. novembra 1975. godine, kao drugi po redu univerzitet u tadašnjoj Bosni i Hercegovini,  i danas u svom sastavu ima 17 fakulteta sa 58 studijskih programa I ciklusa studija, 65 programa II ciklusa i devet studijskih programa III ciklusa studija.

Trenutno na Univerzitetu studira oko 20.000 studenata, što znači da je oko 40% od ukupnog broja studenata u Republici Srpskoj izabralo upravo naš Univerzitet kao mjesto gdje će sticati visokoškolsko znanje i zvanje.

Univerzitet u Banjoj Luci  zadovoljava najviše standarde u pogledu kadrovske i prostorne osposobljenosti. Raspolažemo sa svim neophodnim učioničkim kapacitetima, čitaonicama, bibliotekama, računarskim salama i laboratorijama, a kvalitet nastave garantuje vrhunski profesorski kadar.

Naš Univerzitet je prepoznat kao lider u promociji naučne misli i pozitivnih procesa, kvaliteta visokog obrazovanja, generator znanja i progresa u društvu. Već duže vrijeme pripadamo Evropskoj asocijaciji univerziteta, članica smo Evropskog istraživačkog prostora i prva naučnoistraživačka institucija u Bosni i Hercegovini kojoj je Evropska komisija dodijelila Logo izvrsnosti u istraživanju.

Aktivno učestvujemo u brojnim nacionalnim i međunarodnim projektima, te obrazovnim programima razmjene studenata i osoblja. Sa univerzitetima, institutima i drugim partnerima širom svijeta do sada smo zaključili  preko 200 sporazuma o saradnji što otvara brojne mogućnosti našim studentima da dio svoga školovanja provedu na drugim prestižnim univerzitetima širom Evrope i svijeta.  

Budući da se Univerzitet u Banjoj Luci nalazi u najvećem gradu Republike Srpske  koji je ujedno kulturni, obrazovni i sportski centara naše Republike, to našim studentima pruža brojne mogućnost  uključivanja u navedene društvene aktivnosti. Prednost je svakako i što je većina naših fakulteta grupisana u dva kampusa, smještena u neposrednoj blizini centra grada, u kojima se nalaze studentski domovi kapaciteta 1600 mjesta, restorani, studentske ambulante, Studentski multimedijalni  centar, kao i brojni sportski tereni i studentski klubovi.