Navigacija

Centar za preduzetništvo i transfer tehnologija

Centar za preduzetništvo i transfer tehnologije počeo je sa radom 2017. godine, a nastao je transformacijom Univerzitetskog preduzetničkog centra koji je osnovan 2009. godine.

Centar, između ostalog, koordiniše istraživačkim projektima iz oblasti preduzetništva,  posreduje u ostvarivanju saradnje između Univerziteta i privrede, pruža podršku inovatorima i preduzetnim mladim ljudima u razradi i razvoju poslovnih ideja, pruža konsultantske usluge i dr.

Takođe, Centar organizuje i koordiniše sprovođenje postupka patentiranja, licenciranja i transfera znanja između obrazovnog sektora i privrede, te organizuje i koordiniše sprovođenje marketinških aktivnosti koje se tiču transfera tehnologija i znanja.

Isto tako, Centar   vodi analitiku i formira bazu podataka iz oblasti preduzetništva, inovacija i transfera tehnologija, kao i raspoložive opreme za potrebe naučno-istraživačkog rada, te pruža stručnu pomoć organizacionim jedinicama kod podnošenja aplikacija za projekte naučno-istraživačkog rada.

 

Telefon +387 51 349 972
Faks +387 51 349 972
Veb-sajt www.cptt.unibl.org
E-pošta

cptt@unibl.org
andjela.pepic@unibl.org

Adresa Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka
Rukovodilac Centra Mr Anđela Pepić