Navigacija

Prošireni kolegijum

Prošireni kolegijum, pored članova Kolegijuma, čine: predsjednik Upravnog odbora, dekani fakulteta i Akademije, direktor Instituta i rukovodioci drugih organizacionih jedinica Univerziteta, te predsjednik studentskog paralamenta.


Članovi Proširenog kolegijuma su:

 • Prof. dr Radoslav Gajanin, rektor Univerziteta
 • Prof. dr Strain Posavljak, prorektor Univerziteta
 • Prof. dr Biljana Antunović, prorektorica Univerziteta
 • Prof. dr Goran Latinović, prorektor Univerziteta
 • Prof. dr Dalibor Kesić, prorektor Univerziteta
 • Prof. dr Rajko Gnjato, predsjednik Upravnog odbora Univerziteta
 • Dipl. ecc Duško Lazić, finansijski direktor
 • Mr Đorđe Markez, generalni sekretar
 • Prof. dr Sanda Dodik, Akademija umjetnosti
 • Prof. dr Brankica Milojević, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
 • Prof. dr Stanko Stanić, Ekonomski fakultet
 • Prof. dr Branko Blanuša, Elektrotehnički fakultet
 • Prof. dr Darko Knežević, Mašinski fakultet
 • Prof. dr Ranko Škrbić, Medicinski fakulteta
 • Prof. dr Zlatan Kovačević, Poljoprivredni fakultet
 • Prof. dr Željko Mirjanić, Pravni fakultet
 • Prof. dr Goran Trbić, Prirodno-matematički fakultet
 • Prof. dr Vladimir Malbašić, Rudarski fakultet
 • Doc. dr Borislav Malinović, Tehnološki fakultet
 • Doc. dr Predrag Ćeranić, Fakultet bezbjednosnih nauka
 • Prof. dr Ranka Perić Romić, Fakultet poličkih nauka
 • Prof. dr Borko Petrović, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
 • Prof. dr Srđan Dušanić, Filozofski fakultet
 • Prof. dr Petar Penda, Filološki fakultet
 • Prof. dr Vojislav Dukić, Šumarski fakultet
 • Marina Antić, v.d. direktora, Institut za genetičke resurse
 • Stefan Kremenović, Studentski parlament