Navigacija

Koordinatori kvaliteta na organizacionim jedinicama

Red. broj FAKULTET KOORDINATOR

KONTAKT

1. Akademija umjetnosti Prof. Mario Ćulum mario.culum@au.unibl.org
2. Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Mr Maja Ilić maja.ilic@aggf.unibl.org
3. Ekonomski fakultet Mr Dragan Gligorić dragan.gligoric@ef.unibl.org
4. Elektrotehnički fakultet Vanja Todorović vanja.todorovic@etf.unibl.org
5. Mašinski fakultet Doc. dr Goran Janjić goran.janjic@mf.unibl.org
6. Medicinski fakultet Prof. dr Snežana Uletilović snezana.uletilovic@med.unibl.org
7. Poljoprivredni fakultet Doc. dr Mirjana Žabić mirjana.zabic@agro.unibl.org
8. Pravni fakultet Bojan Vlaški bojan.vlaski@pf.unibl.org
9. Prirodno – matematički fakultet Prof. dr Čedomir Crnogorac cedomir.crnogorac@pmf.unibl.org
10. Tehnološki fakultet Boško Petković bosko.petkovic@tf.unibl.org
11. Filozofski fakultet Doc. dr Sanja Radetić Lovrić sanja.radetic.lovric@ff.unibl.org
Doc. dr Aranđel Smiljanić arandjel.smiljanic@ff.unibl.org
Mr Dragan Partalo dragan.partalo@ff.unibl.org
12. Šumarski fakultet Jelena Subotić jelena.subotic@sf.unibl.org
13. Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Mr Kristina Pantelić kristina.pantelic@ffvs.unibl.org
14. Filološki fakultet Prof. dr Dalibor Kesić dalibor.kesic@flf.unibl.org
15. Fakultet političkih nauka Doc. dr Vesna Zuber vesna.zuber@fpn.unibl.org
16. Rudarski fakultet Mr Jelena Trivan  jelena.trivan@rf.unibl.org
17. Rektorat Ozren Trišić kvalitet@unibl.org