Navigacija

Lista stipendija

ERAZMUS+ stipendija za razmjenu studenata na Univerzitetu u Bolonji, Italija

Vrsta Stipendije za razmjenu u svrhu studiranja, istraživanja ili prakse
Kategorija stipendije za koje Univerzitet vrši selekciju
Tip studija prvi ciklus
Oblast tehničke nauke
Prijava od 14.03.2019.
Prijava do 10.04.2019.
Opis Na konkurs se mogu prijaviti svi studenti prvog i drugog ciklusa Univerziteta u Banjoj Luci. Iznos stipendije: • mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 evra (za troškove života), • putni troškovi do iznosa od 180,00 evra, • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

Konkurs za stipendije za stručnu praksu u okviru projekta NatRsik, Srbija

Vrsta Stipendije za razmjenu u svrhu studiranja, istraživanja ili prakse
Kategorija stipendije za koje treća strana vrši selekciju
Tip studija drugi ciklus
Oblast društvene nauke
Prijava od --
Prijava do 07.02.2019.
Opis mjesečna stipendija u iznosu od 750,00 evra (za troškove života), putni troškovi do iznosa od 180,00 evra,

Konkurs za stipendije za stručnu praksu u okviru projekta NatRsik , Mađarska

Vrsta Stipendije za razmjenu u svrhu studiranja, istraživanja ili prakse
Kategorija stipendije koje daje Univerzitet
Tip studija prvi ciklus
Oblast društvene nauke
Prijava od --
Prijava do 07.02.2019.
Opis U okviru ERASMUS+ programa – NatRisk – raspisuje se Konkurs za stručnu praksu za studente Fakulteta bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci. https://fbn.unibl.org/2019/01/24/konkurs-za-mobilnost-studenata/