Navigacija

Druga važna tijela

Trenutno su aktivne dvije radne grupe Zajedničkog odbora ministara, pri čemu sa obe predsjedava Centralna CEEPUS kancelarija.

Međunarodna komisija
Međunarodna komisija se sastoji od Nacionalnih CEEPUS kancelarija i njihovih vodećih eksperata. Sastaju se dva puta godišnje, jednom na proljeće sa ciljem finaliziranja izbora mrežnih aplikacija za sljedeću godinu, te jednom na jesen, prije sastanka visokih zvaničnika kako bi se pripremili prijedlozi za njihov sastanak.

Sastanak visokih zvaničnika
Sastanak visokih zvaničnika se održava svake godine i zanima se tehničkim odlukama i trenutnim pitanjima koja su od značaja za dobrobit programa. Visoki zvaničnici su zvaničnici zaduženi za CEEPUS i imaju moć odlučivanja.