Navigacija

Centralna CEEPUS kancelarija

Centralna CEEPUS kancelarija je zadužena za sveukupnu koordinaciju i evaluaciju CEEPUS-a. Ona definiše PR strategiju programa i ima privilegiju da Zajedničkom odboru ministara pruža prijedloge za dalji razvoj programa. Centralna CEEPUS kancelarija je ovlaštena da donosi hitne tehničke odluke između sastanaka Zajedničkog odbora kako bi program funkcionisao bez zadržavanja. U skladu sa principom jednostavnog upravljanja, Centralna kancelarija se sastoji samo od Generalnog sekretara i njenog asistenta.

Centralna kancelarija je, osim toga, depozitar CEEPUS III ugovora.

Adresa

Elisabeth Sorantin – Generalni sekretar
Marlene Grubeck-Grabner – Pomoćnik Generalnog sekretara

Albertgasse 35
1080 Beč 
Austrija
Telefon: +43/1/3194850/11 
Fax: +43/1/3194850/10 
email: office@ceepus.info

Pravni osnov

Ugovor o srednjoevropskom programu razmjene za univerzitetske studije (CEEPUS III), član 5.

 (1) Ovime se osniva Centralna CEEPUS kancelarija u Beču. Centralna kancelarija će imati takvu pravnu sposobnost kakva je potrebna za izvršavanje njenih funkcija.

(2) Generalni sekretar Centralne kancelarije, na prijedlog Republike Austrije, bira se na razdoblje od sedam godina dvotrećinskom većinom glasova Zajedničkog odbora. Generalni sekretar može biti smijenjen prije isteka njegovog/njenog mandata jednoglasnom odlukom Zajedničkog odbora.

(3) Infrastrukturu potrebnu za obavljanje funkcija Centralne kancelarije, uključujući plate Generalnog sekretara i osoblja ureda, će finansirati Republika Austrija.

(4) Troškove predstavnika ugovornih stranaka te osoblja sekundiranog u Centralnu kancelariju će snositi dotična ugovorna stranka.

(5) Ugovorne stranke se potiču da dobrovoljno osiguraju sredstva za aktivnosti Centralne kancelarije, kako bi se dodatno unaprijedilo sprovođenje saradnje.

(6) Centralna kancelarija ima koordinacijsku i evaluacijsku funkciju, a ugovorne stranke zadržavaju puno ovlašćenje i nadzor nad vlastitim državnim sredstvima za saradnju.

(7)  Centralna kancelarija naročito:
- obavještava Zajednički odbor na sljedećem sastanku o odlukama koje je donio generalni sekretar u razdoblju između sastanaka Zajedničkog odbora o hitnim tehničkim i administrativnim pitanjima;
- priprema godišnje izvještaje o napretku i vrši opštu evaluaciju sprovođenja ovoga Ugovora;
- daje prijedloge za dalji razvoj saradnje;
- priprema i organizuje sastanke Zajedničkog odbora i radnih grupa te izrađuje zapisnike o tim sastancima;
- podržava sprovođenje odluka koje je usvojio Zajednički odbor;
- razvija zajedničku strategiju saradnje za odnose s javnošću i savjetuje ugovorne stranke o politici informisanja;
- objavljuje informacije o saradnji između univerziteta ugovornih stranaka koji učestvuju u programu.