Navigacija

Pregled aktivnosti za 2015. godinu

 1. U cilju uspostavljanja akademske saradnje i razmjene između Univerziteta u Banjoj Luci i Šinšu univerziteta iz  Nagana u Japanu (Shinshu University), u radnoj posjeti Univerzitetu u Banjoj Luci 12.1.2015. godine boravila je delegacija pomenutog japanskog Univerziteta koju su činili prof. dr Kijoši Tanaka (Kiyoshi Tanaka), direktor Centra za međunarodnu saradnju i prof. dr Kacumi Kaneko (Katsumi Kaneko) iz Centra za energiju i nauke iz oblasti zaštite okoline.
   
 2. Održani sastanci Savjetodavnog odbora međunarodnog projekta Savjeta Evrope i Evropske unije „Strateški razvoj visokog obrazovanja i kvalifikacijski standardi“ (Strategic Development of Higher Education and Qualification Standards), u Sarajevu 15-16.1, u Banjoj Luci 19-20.2, u Mostaru 23-24.3. godine.
   
 3. Radionice i sastanci konzorcijuma TEMPUS projekta BIHTEK „Komparativno ocjenjivanje kao sredstvo za poboljšanje učinka visokog obrazovanja“ (Benchmarking as a tool for improvement of higher education performance) održani u Paderbornu 19-23.1.2015. godine, u Banjoj Luci 24.2, 10-11.3, 6.4 i 15.7, u Bihaću 22-23.4, u Mostaru 11.6. (monitoring sastanak), u Gentu 28.6-1.7.2015. godine i u Mostaru 26-28.10.2015. godine.
   
 4. U Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci, dana 23.1.2015. godine, održan je sastanak sa predstavnicima Ambasade Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Bosni i Hercegovini: gđom Stefani Altman-Vinans (Stefanie Altman-Winans), novoimenovanim direktorom Kancelarije za odnose sa javnošću i gđom Elizabetom Delalić, specijalistom za pitanja iz oblasti kulture i obrazovanja.
   
 5. Radionica i sastanci konzorcijuma TEMPUS projekta FINHED „Ka održivom i jednakopravnom finansiranju visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovni, Crnoj Gori i Srbiji“ (Towards Sustainable and Equitable Financing of Higher Education in Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia – FINHED) u Novom Sadu 3-5.2.2015. godine. Na Univerzitetu u Banjoj Luci, 19.5.2015. godine održana je konferencija „Studentski život i finansiranje visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini“, organizovana u okviru realizacije FINHED TEMPUS projekta , čiji je koorodinator Univerzitet u Beogradu. Konferencija „Gdje smo, kuda idemo?“ održana je od 17-19.10.2015. godine na Univerzitetu u Beogradu.
   
 6. Erasmus+ (ranije TEMPUS) kancelarija u Bosni i Hercegovini na Univerzitetu u Banjoj Luci organizovala je nekoliko tzv. monitoring posjeta u okviru različitih TEMPUS projekta: 10.6. (TEMPUS projekta „Network for education and training for public environmental laboratories“), 1.10. (TEMPUS projekta „Development and implementation of courses for theatre technicians and stage managers“), 29.10. (TEMPUS projekta „Fostering students' entrepreneurship and open innovation in university-industry collaboration“).
   
 7. Posjeta ambasadora Ruske Federacije u Bosni i Herecgovini Nj.E. g. Petera Ivancova, dana 12.2.2015. godine i sastanak sa rektorom Univerziteta u Banjoj Luci. Razgovarano o saradnji Univerziteta u Banjoj Luci sa visokoškolskim ustanovama u Ruskoj Federaciji, te mogućnostima podrške Ambasade budućim aktivnostima.
   
 8. Učešće u aktivnostima univerzitetske mreže EMUNI u Portorožu (Slovenija), od 11-13.2.2015. godine, tj. sastanku Generalne skupštine, međunarodnoj konferenciji pod naslovom „Naučna diplomatija“, te sastanku na kojem je predstavljen projekat iz programa Horizont 2020 pod skraćenim nazivom MERID (Middle East Research and Innovation Dialogue), koji koordiniše EMUNI. U navedenim aktivnostima, u ime Univerziteta u Banjoj Luci, učestvovali  su prorektori prof. dr Valerija Šaula i prof. dr Draško Marinković.
   
 9. Sastanci sa predsjednikom Udruženja Srpsko-rusko prijateljstvo „Bratstvo“ g. Rajkom Ćulibrkom održani su 17.2, 13.3, 08.4, 16.6, i 9.9.2015. godine. Razgovarano je o realizaciji izložbe u Moskvi, tradicionalnom studijskom putovanju studenata „U susret Rusiji“, i osnaživanju Studijskog programa ruskog i srpskog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu UBL.
   
 10. Sastanak sa novim predsjednikom Međunarodnog udruženja studenata elektrotehnike-Lokalni komitet Banja Luka, EESTEC-LC Banja Luka (gđica Nirvana Psutka) dana 17.2. i 1.6.2015. godine. Razgovarano je o nastavku saradnje sa ovim studentskim udruženjem i podršci njegovim međunarodnim aktivnostima.
   
 11. Prijem u Rektoratu za studenta dobitnike stipendije Huawei upriličen je dana 23.2.2015. godine. Studente su primili prorektori Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Draško Marinković i prof. dr Milan Mataruga.
   
 12. U okviru aktivnosti na pripremi Ljetne škole iz oblasti međunarodne zaštite ljudskih prava i društvenog preduzetništva, prof. dr Lars Peter Soltved (Lars Petter Soltvedt), sa Univerziteta Buskerud i Vestfold (Norveška), posjetio je 25.2.2015. godine Univerzitet u Banjoj Luci, gdje je razgovarano o mogućnostima učešća studenata Univerziteta u Banjoj Luci u radu pomenute ljetne škole na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
   
 13. Dana 25.2.2015. godine u Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci održan je sastanak sa g. Fabienom Florijem (Fabien Flori), regionalnim direktorom Kancelarije Univerzitetske agencije frankofonije (AUF) za Centralnu i Istočnu Evropu, koja ima sjedište u Bukureštu (Rumunija). Za vrijeme sastanka u Rektoratu razgovarano je o mogućnostima da Univerzitet u Banjoj Luci postane član ove ugledne Agencije, a gosta su primili i sa njim razgovarali prof. dr Valerija Šaula, prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Banjoj Luci, doc. dr Radana Lukajić, šef studijskog programa francuskog jezika i književnosti Filološkog fakulteta, mr Dragana Lukajić i mr Jelena Ristanović-Kuprešak, viši asistenti na studijskom programu francuskog jezika i književnosti Filološkog fakulteta, Đorđe Tomić, ma, viši asistent na Fakultetu političkih nauka, te Jelena Rožić, viši stručni saradnik sa međunarodnu saradnju u Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci.
   
 14. U norveškom gradu Narviku 20.3.2015. godine održan je sastanak Upravnog odbora međunarodnog projekta iz oblasti robotske tehnologije skraćenog naziva BANOROB (Bosnian-Norwegian research based innovation for development of new, environmental friendly, competitive robot technology for selected target groups), koji finansira Vlada Kraljevine Norveške. Tokom sastanka su predstavljeni finalni rezultati projekta i razgovarano o mogućnostima nastavka saradnje kroz pripremu novih projekata koji bi se podnijeli nadležnom odboru za visoko obrazovanje, naučni rad i razvoj Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Norveške (HERD/ICT).
   
 15. Radionica „Internacionalizacija i Erazmus+ program u zemljama Zapadnog Balkana“  u okviru programa Erasmus Mundus projekta JoinEU-SEE>PENTA (u saradnji sa drugim Erasmus Mundus projektima BASILEUS, SIGMA i SUNBEAM), održana je od 25 - 28.3.2015. godine na Sveučilištu u Zagrebu.
   
 16. Ambasador Republike Francuske u Bosni i Hercegovini Nj.E. gđa Kler Bodoni (Claire Bodonyi) boravila je 26.3.2015. godine na Univerzitetu u Banjoj Luci, te tom prilikom studentima i zaposlenima održala predavanje na temu „21. međunarodna konferencija 'Pariz Klima 2015' - Koji su ulozi za planetu?“. Nakon predavanja, Nj.E. gđu Bodoni u prvu zvanični posjetu Univerzitetu od kada je preuzela dužnost ambasadora, primili su rektor prof dr. Stanko Stanić i prorektor za međunarodnu saradnju prof. dr Valerija Šaula. Na sastanku u Rektoratu razgovarano je o izučavanju francuskog jezika na Univerzitetu, o saradnji Univerziteta u Banjoj Luci sa univerzitetima u Francuskoj i Francuskom ambasadom, o uključivanju Univerziteta u Banjoj Luci u Univerzitetsku agenciju za frankofoniju, te drugim temama od zajedničkog interesa. Još jedan sastanak sa Nj.E. gđom Bodoni, rektor, prof. dr Stanko Stanić održao je 5.10.2015. godine.
   
 17. U Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci 20-21.04. 2015. godine održan je završni sastanak druge faze aktivnosti  TEMPUS projekta skraćenog naziva BAEKTEL  (Blending Academic and Entrepreneurial Knowledge in Technology enhanced Learning).
  Tokom dvodnevnog rada razgovarano je o napretku u projektnim aktivnostima, te predstavljen dokument „Smjernice za kreiranje i objavljivanje otvorenih obrazovnih resursa“, čiju izradu je vodio tim profesora, asistenata i studenata Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, na čelu sa doc. dr Aleksandrom Borkovićem.
   
 18. U zvaničnu posjetu  Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci dana 22.4.2015. godine, rektor prof. dr Stanko Stanić  primio je generalnog konzula  Republike Srbije u Banjoj Luci, g. Vladimira Nikolića.
   
 19. Dr Monika Konert (Monika Konnert), direktor Instituta za šumarsku genetiku, sjemenarstvo i rasadničarstvo iz Tajzendorfa, u Bavarskoj (Njemačka), boravila je od 22-24.4.2015. godine u trodnevnoj radnoj posjeti Univerzitetu u Banjoj Luci. Nakon održanog predavanja na Šumarskom fakultetu UBL-a, dr Konert je posjetila Rektorat, a sa gostima iz Njemačke tom prilikom razgovarala je, i ukratko im predstavila aktivnosti Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Valerija Šaula, prorektor za međunarodnu saradnju. Sastanku su prisustvovali i prof. dr Milan Mataruga, prorektor za naučno-istraživački rad i razvoj Univerziteta u Banjoj Luci, mr Vanja Daničić i mr Branislav Cvjetković, sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.
   
 20. Rektor Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Stanko Stanić, boravio je na službenom putovanju u Rusiji od 22-29.4.2015. godine, kojom prilikom je potpisan sporazum o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Državnog univerziteta dramskih umjetnosti (GITIS) iz Moskve.
   
 21. Dana 22.4.2015. godine u  Moskvi je otvorena izložba fotografija na kojoj je predstavljen i Univerzitet u Banjoj Luci. Izložba je organizovana u saradnji sa Udruženjem  Srpsko-rusko prijateljstvo „Bratstvo“ i Predstavništvom Republike Srpske u Moskvi, kao i Turističkom organizacijom Grada Banja Luka.
   
 22. Predavanje za studente i zaposlene Univerziteta u Banjoj Luci, dana 4.5.2015. godine, održao je profesor sa Odsjeka za anglistiku i filmske studije Univerziteta u Alberti (Kanada), prof. dr Imre Zeman (Imre Szeman).
   
 23. Generalna skupština i okrugli sto univerzitetske mreže UniAdrion, održani su 7-8.5.2015. godine u Sarajevu.
   
 24. U prostorijama Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci, 7.5.2015. godine, svečano je otvoren četvrti po redu Seminar ličnih i profesionalnih vještina (Soft Skills Academy - SSA), koji tradicionalno organizuje  Lokalni komitet Evropskog udruženja studenata elektrotehnike (Electrical Engineering STudents’ European assoCiation  - EESTEC). Skup je pozdravio prorektor Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Draško Marinković.
   
 25.  Rektor Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Stanko Stanić sa saradnicima organizovao je 8.5.2015. godine prijem za ambasadore Njemačke i Poljske u Bosni i Hercegovini, Nj.E. Kristijana Helbaha (Christian Hellbach) i Nj.E. Andžeja Kravčika (Andrzej Krawczyk). Prijemu u Rektoratu prisustvovali su i prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Banjoj Lucu, prof. dr Valerija Šaula i prorektor za naučno-istraživački rad i razvoj, prof. dr Milan Mataruga, glavna urednica „Nezavisnih novina“ g-đa Sandra Gojković-Arbutina i novinar ovog lista Dejan Šajinović. Neposredan povod posjete dvojice ambasadora bila je inicijativa koju je pomenuti dnevni list zajedno sa ambasadama Njemačke i Poljske u BiH nedavno pokrenuo, a odnosi se na osnivanje Parka mira čije je izgradnja planirana na zelenoj površini uz rijeku Vrbas, pored Pravnog i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Ambasador Poljske u BiH, g. Kravčik, tokom boravka na Univerzitetu u Banjoj Luci, iskoristio je priliku da zvanično uruči donaciju vrijednih knjiga na poljskom jeziku koju je Ambasada Poljske prethodno poklonika Univerzitetu u Banjoj Luci. Nakon radne posjete Rektoratu, ambasadori su održali predavanje za studente i zaposlene na Univerzitetu u Banjoj Luci u prostorijama Fakulteta političkih nauka.
 26. Na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci , 12.5.2015. godine održana je prezentacija programa stipendija Vlade SAD namijenjenih akademskom osoblju i studentima dodiplomskih, master i doktorskih studija. Stipendije su prezentovali Nik Gajsinger (Nick Geisinger) iz Kancelarija za odnose s javnošću Američke ambasade u Sarajevu i Sonja Pržulj, savjetnik za obrazovanje mreže EducationUSA i direktor Američkog kutka Banja Luka. Prezentaciji stipendija, pored dekana Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta UBL-a, prof. dr Sime Vukovića i prodekana za naučno-istraživački rad, prof. dr Slobodana Simovića, prisustvovala je i prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Valerija Šaula.
   
 27. Delegacija Fakulteta književnosti i jezika Univerziteta u Poatjeu, Francuska, koju su činili prof. dr Sanja Bošković-Danojlić, prof. dr Elen Karpentije i prof. dr Fredeirikos Valetopulos, rukovodilac Centra za izučavanje francuskog kao stranog jezika, boravila je 14.5.2015. godine u posjeti Univerzitetu u Banjoj Luci. Sastanku sa gostima u Rektoratu su prisustvovali i prof. dr Simo Jokanović, prorektor za nastavu i studentska pitanja i Jelena Rožić, viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju, kao i predstavnici studijskog programa za francuski jezik i književnost Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci: doc. dr Radana Lukajić, šef studijskog programa, mr Dragana Lukajić, viši asistent i stručnjak iz oblasti lingvistike, mr Jelena Ristanović Kuprešak, viši asistent iz oblasti metodike nastave i Anja Bundalo, ma, koordinator za međunarodnu saradnju Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.
   
 28.  Na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci 18.5.2015. godine, održana je promocija stipendija Vlade Japana. Prezentaciju je održala doc. dr Suzana Gotovac-Atlagić, koja je i sama, kao stipendista Japana, boravila na prestižnim japanskim univerzitetima.
   
 29. Viši stručni saradnik za naučno-istraživački rad u Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci Dušan Vrućinić, ma kao član delegacije iz Republike Srpske, učestvovao je u radu 12. Sveslovenskog sabora održanog u Moskvi od 21-24.5.2015. godine.
   
 30. Obuka osoblja kancelarija za međunarodnu saradnju na Politehničkom univerzitetu u Madridu održana je od 24-30.5.2015. godine.
   
 31. Dana 2.6.2015. godine prorektor za međunarodnu saradnju, prof. dr Valerija Šaula održala je radni sastanak sa predstavnicima međunarodnog udruženja studenata medicine (SaMSIC). Razgovarano je o mogućnostima podrške međunarodnim aktivnostima ovog studentskog udruženja.
   
 32. Dana 3.6.2015. godine u prostorijama Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci, u okviru provođenja aktivnosti iz Sporazuma o saradnji koji je 4.3.2013. godine Univerzitet u Banjoj Luci potpisao sa FOM - Visokom školom za ekonomiju i menadžment Univerziteta za primijenjene nauke iz Esena (Njemačka) i Međunarodnom poslovnom visokom školom Fontys iz Fenloa (Holandija), održan je sastanak partnera iz Njemačke sa rukovodstvom Univerziteta  i studentima Univerziteta u Banjoj Luci koji su konkurisali za stipendiju u čijem obezbjeđivanju aktivno učestvuju predstavnici parterskog univerziteta iz Njemačke.
   
 33. U Rektoratu Univerzitetu u Banjoj Luci, 10.6.2015. godine,  upriličena je ceremonija zvaničnog uručenja novčane donacije u vrijednosti  25 hiljada konvertibilnih maraka koju su zaposleni  Univerziteta u Ljubljani  prikupili za studente i zaposlene Univerziteta u Banjoj Luci pogođene posljedicama katastrofalnih poplava u maju 2014. godine. Tom prilikom je održan i radni sastanak u kojem su učestvovali dekani i drugo akademsko osoblje fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci koji imaju posebno razvijenu saradnju sa fakultetima Univerziteta u Ljubljani. Sastanku i ceremoniji je prisustvovao i konzul Republike Slovenije u Konzularnoj kancelariji u Banjoj Luci g. Branko Zupanc.
   
 34. Dana 12.6.2015. godine otvorena je međunarodna konferencija iz oblasti engleskog jezika i književnosti (CEELS) na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.
   
 35. Konferencija koju organizuje Studijski program italijanskog jezika i književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, u saradnji sa Balkanskim udruženjem italijanista sa sjedištem u Banjoj Luci je svečano otvorena na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci dana 19.6.2015. godine.
   
 36. U Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci, dana 23.6.2015. godine, održan sastanak sa g. Denom Batlerom, profesorom na Univerzitetu St. Luis iz Misurija, SAD. Gosta je primila prof. dr Valerija Šaula, prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Banjoj Luci, a razgovarano je o mogućnostima prihvatanja prof. Batlera kao stipendiste iz programa Fulbrajt, koji nudi Vlada SAD.
   
 37. Dana 23.6.2015. godine održan je radni sastanak tokom kojeg prof. dr Valerija Šaula, prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Banjoj Luci, razgovarala sa g. Samirom Avdibegovićem, predstavnikom organizacije Britanski savjet u Bosni i Hercegovini. Razgovarano je o mogućnostima saradnje, a posebno u provođenju sertifikovanih ispita engleskog jezika na Univerzitetu u Banjoj Luci.
   
 38. U prostorijama Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, dana 25.6.2015. godine, predavanje je održao prof. dr Kacumi Kaneko (Katsumi Kaneko) iz Centra za energiju i nauke iz oblasti zaštite okoline sa Univerziteta Šinšu iz Nagana (Japan).
   
 39. U Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci, 26.6.2015. godine upriličena je ceremonija potpisivanja Memoranduma o razumijevanju o akademskoj saradnji, Sporazuma o saradnji i razmjeni u oblasti istraživanja i Sporazuma o razmjeni studenata između Univerziteta u Banjoj Luci i Šinšu univerziteta  iz Nagana, Japan (Shinshu University). Ceremoniji je prisustvovao i savjetnik amabasadora  u Ambasadi Japana u BiH g. Kazumasa Mijazaki (Kazumasa Miyazaki). 
   
 40. Član komisije za sufinansiranje međunarodne razmjene studenata i akademskog osoblja ispred Univerziteta u Banjoj Luci, Marinko Vekić, ma, viši asistent na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, 8.6.2015. godine prisustvovao je sastanku komisije koju imenuje Ministarstvo prosvjete i kulture RS, a na osnovu Pravilnika za sufinansiranje međunarodne razmjene studenata i akademskog osoblja.
   
 41. Na Univerzitetu u Banjoj Luci, dana 15.12.2015. godine, održan je info dan u okviru projektnih aktivnosti na TEMPUS projektu WBCInno „Modernizacija univerziteta u zemljama Zapadnog Balkana kroz jačanje struktura i službi za transfer znanja, istraživanja i inovacija“ (Modernization of WBC universities through strenghtening of structures and services for knowledge transfer, research and innovation). Završna konferencija u ovom projektu održana je u Novom Sadu, 16-18.9.2015. godine.
   
 42. Na Univerzitetu u Banjoj Luci, dana 10.7.2015. godine održana je svečana ceremonija dodjele Huawei stipendija NOVUM, koju kompanija Huawei, već petu godinu zaredom obezbjeđuje za najuspješnije studente Univerziteta u Banjoj Luci. Svečanoj dodjeli stipendija, osim rukovodstva Univerziteta u Banjoj Luci, predstavnika kompanije Huawei i dekana fakulteta sa kojih dolaze nagrađeni studenti, prisustvovali su i ministar prosvjete i kulture Republike Srpske dr Dane Malešević, ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić, te pomoćnik ministra nauke i tehnologije Republike Srpske Biljana Vojvodić.
   
 43. Seminar umrežavanja „EU-saradnja u oblasti visokog obrazovanja između Njemačke i regiona Zapadnog Balkana”, 23-26.9.2015. godine, Univerzitet u Beogradu.
   
 44. Dr Eva Torn sa Švedskog poljoprivrednog univerziteta održala je 22. i 23.9.2015. godine na Univerzitetu u Banjoj Luci predavanje i radionicu na temu zakonskog okvira u oblasti genetičkih resursa. Gošća iz Švedske saradnica je Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci već duži period, a pomenuto dvodnevno predavanje je, uz podršku Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, upriličeno da bi se studenti, akademsko osoblje kao i predstavnici ministarstva u Vladi Republike Srpske više upoznali sa legislativom za genetičke resurse u Evropi i svijetu, ali prije svega da bi čuli koje su to preporuke za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku kada je riječ o zakonskom uređenju ove oblasti.
   
 45. Dana 6.10.2015. godine održan je sastanak sa predstavnicima Udruženja studenata Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, tokom kojeg je razgovarano o pripremi aktivnosti pod nazivom „Studentski Model UN“, te opodršci drugim aktivnostima međunarodne saradnje ovog udruženja studenata.
   
 46. Gospođa Klaudija Bues (Claudia Buess), zamjenik ambasadora Švajcarske Konfederacije u Bosni i Hercegovini i g-đa Sanela Ademović, službenik za programe iz oblasti ekonomskih odnosa i kulture u Ambasadi Švajcarske Konfederacije boravile su dana 15.10.2015.godine na Univerzitetu u Banjoj Luci. Tokom sastanka sa delegacijom Ambasade Švajcarske Konfederacije u Rektoratu, razgovarano je o dosadašnjim projektima saradnje Univerziteta u Banjoj Luci i visokoškolskih ustanova iz te države, te mogućnostima buduće saradnje.
   
 47. Eksperti iz Italije, Francuske, Rumunije, Letonije, Estonije, Mađarske i Norveške, koji su angažovani na projektu „Danube-INCO.NET Policy Mix Peer Review“, odnosno procjeni javnih politika u oblasti nauke (istraživanja), inovacija i tehnologije, posjetili su dana 19.10.2015. godine Univerzitet u Banjoj Luci i razgovarali sa prorektorima prof. dr Milanom Matarugom i prof. dr Valerijom Šaulom. Cilj projekta je unapređenje naučnog rada i inovativnosti u Dunavskom regionu, a finansira ga Evropska komisija iz tzv. Okvirnog programa 7 (FP7).
   
 48. Dana 20.10.2015. godine u Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci održan je radni sastanak sa predstavnicima  Ambasade Republike Francuske u Bosni i Hercegovini, tokom kojeg je razgovarano o dosadašnjoj saradnji Univerziteta u Banjoj Luci sa visokoškolskim i drugim ustanovama u Republici Francuskoj, te mogućnostima buduće saradnje. Goste iz Ambasade Francuske, gđu Katrin Palpan (Catherine Palpant), nedavno imenovanog atašea za saradnju, i gđu Berenžer Dambrin (Bérengère Dambrine), direktora Francuskog kulturnog centra u Banjoj Luci, primile su prof. dr Valerija Šaula, prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Banjoj Luci i Jelena Rožić, ma, viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju u Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci.
   
 49. Klub studenata Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, u saradnji sa partnerima iz Srbije, organizovao je u periodu 22-25.10.2015. godine drugu po redu konferenciju pod nazivom Studentski model Ujedinjenih nacija – SMUN („Student's Model United Nations“). Svečana ceremonija otvaranja Studentskog modela Ujedinjenih nacija, upriličena je 22.10.2015. godine na Fakultetu političkih nauka u Banjoj Luci. Učesnike je u ime rektora prof. dr Stanka Stanića pozdravio prorektor za naučnoistraživački rad i razvoj, prof. dr Milan Mataruga.
   
 50. Dana 22.10.2015. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci , u saradnji sa Ambasadom SAD u BiH, održano je predavanje profesora iz SAD Pitera Korbeta.
   
 51. Dana 22.10.2015. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci održano je predavanje prof. dr Vasilisa Fuskasa, sa Univerziteta iz Istočnog Londona (Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske).
   
 52. Sastanak sa Anom Kvisi (Anna Quici), projekt menadžerom Koimbra grupe - univerzitetske mreže, 23.10.2015. godine, u Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci.
   
 53. Dana 26.10.2015. godine u Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci upriličen je prijem i sastanak sa prof. dr Suzan Nolan, stipendistu Fulbrajt stipendije SAD, sa Univerziteta Seton Hol (Seton Hall), Nju Džerzi (New Jersey), koja boravi na Studijskom programu psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.
   
 54. U prostorijama Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci 28.10.2015. godine održana je radionica na temu „Visoko obrazovanje i tržište rada“. Radionica je bila namijenjena nastavnicima, saradnicima i studentima javnih i privatnih visokoškolskih ustanova, predstavnicima nadležnih ministarstava, agencija, zavoda, trgovačkih komora, unije poslodavaca i nevladinih organizacija koje se bave pitanjima povezivanja tržišta rada i obrazovnih institucija. Radionicu su zajednički organizovali Univerzitet u Banjoj Luci, Grupa eksperata za reformu visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i Erazmus+ kancelarija u Bosni i Hercegovini. Poseban gost i predavač bio je prof. dr Hoze-Hinez Mora Ruiz (Jose-Gines Mora Ruiz), penzionisani profesor Univerziteta iz Valensije (Španija) i Univerzitetskog koledža iz Londona (Instituta za obrazovanje UCL). 
   
 55. Konferencija „Kvalitet, vještine i mobilnost u visokom obrazovanju“, u organizaciji Britanskog savjeta u BiH, 29-30.10.2015. godine u Sarajevu.
   
 56. Rektor i prorektori Univerziteta u Banjoj Luci svečano predstavili Monografiju povodom 40. godina Univerziteta u Banjoj Luci, na tribini u okviru  Međunarodnog sajma knjige u Beogradu, dana  30.10.2015. godine.
   
 57. Zajednički seminar nordijsko-baltičkih zemalja i zemalja Zapadnog Balkana, 2-6.11.2015. godine, Univerzitet u Beogradu.
   
 58. U prostoru Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske, dana 6.11.2015. godine održana je manifestacija pod nazivom Campus France, tokom koje su banjolučkoj javnosti predstavljene mogućnosti studiranja na visokoškolskim ustanovama u Francuskoj. Manifestaciju su zajedno otvorile Nj.E. Kler Bodoni (Claire Bodonyi), ambasador Francuske u Bosni i Hercegovini, gđa Ljilja Petrović Zečić, direktor Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske i prof. dr Valerija Šaula, prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Banjoj Luci.
  U okviru programa ove značajne manifestacije održan je treći sastanak „Naučnog upravnog odbora Francuska-Bosna i Hercegovina, te ostvareni bilateralni kontakti predstavnika nekoliko francuskih univerziteta za studentima i zaposlenima na Univerzitetu u Banjoj Luci.
   
 59. Dana 11.11.2015. godine u Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci upriličen je prijem za studenta iz Italije Lorenca Mikolija, koji po programu Erasmus Mundus boravi u razmjeni na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.
   
 60. Dana 16.11.2015. godine u prostorijama Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci održan je Informativni dan o programu Erazmus+. O detaljima programa govorio je g. Suad Muhibić, direktor Kancelarije Erazmus+ u Bosni i Hercegovini, dok je u drugom dijelu skupa, viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju u kancelariji prorektora za međunarodnu saradnju Univerziteta u Banjoj Luci, Jelena Rožić, ma predstavila najvažnije detalje Uputstva za prijavu i realizaciju Erazmus+ projekata, koje se od oktobra 2015. godine primjenjuje na Univerzitetu u Banjoj Luci.
   
 61. Rektor Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Stanko Stanić, boravio je od 15-18.11.2015. godine u Francuskoj,  u delegaciji rektora nekoliko univerziteta i drugih predstavnika opština iz BiH, na studijskom putovanju i posjeti francuskim univerzitetima, uz podršku Ambasade Francuske u Bosni i Hercegovini.
   
 62. Dana 24.11.2015. godine u Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci gostovao je prof. Marćin Berdišak (Marcin Berdyszak), rektor Univerziteta umjetnosti (Uniwersytet artystyczny w Poznaniu) iz Poznanja (Poljska). Rektor Berdišak je bio gost Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, gdje sa rukovodstvom Akademije i nastavnicima studijskog programa slikarstva razgovarao o mogućnostima međusobne saradnje. Gosta iz Poljske primio je rektor Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Stanko Stanić, a sastanku su prisustvovali i prof. dr Valerija Šaula, prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Luka Kecman, dekan Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci i doc. mr Mladen Miljanović, profesor na studijskom programu Slikarstvo Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.
   
 63. U dekanatu Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, dana 26.11.2015. godine, održan je radni sastanak sa zamjenikom ambasadora Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Bosni i Hercegovini g- Metjuom Losonom (Matthew Lawson) i službenikom za politiku u Kancelariji te ambasade u Banjoj Luci gđom Vanjom Manojlović. Goste su primili prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Valerija Šaula, prodekan za naučno-istraživački rad Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Petar Penda i šef studijskog programa Engleskog jezika i književnosti prof. dr Sanja Josifović-Elezović. Tokom radnog sastanka razgovarano je o konkretnim oblicima saradnje sa Ambasadom Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u pogledu nabavke potrebne literature za buduću biblioteku Filološkog fakulteta, angažovanja inostranih stručnjaka kao učesnika i referenata na međunarodnoj konferenciji iz oblasti engleskog jezika i književnosti koja će biti organizovana na Filološkom fakultetu sljedeće godine, o modalitetima zajedničkog obilježavanju 400 godina od smrti Viljema Šekspira tokom 2016. godine i dr.
   
 64. Održan je niz gostovanja, književnih večeri, prezentacija knjiga, filmova i predavanja, te drugi književni i kulturni sadržaji u Austrijskoj biblioteci na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, uz podršku ambasada Austrije, Njemačke i Švajcarske u Bosni i Hercegovini (npr.gostovanje književnika Kristijana Doriana Floreskua iz Švajcarske 15.10.2015. godine, Mihaela Frica iz Njemačke 21.10.2015. godine, Dani austrijskog filma od 5-10.11.2015. godine, prezentacija projekta „Košulja“ Umjetničko-pedagoškog instituta u Gracu 24.11.2015. godine i dr.).
   
 65. Data je podrška u organizaciji 8. Naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem „Studenti u susret nauci“ (StES), u organizaciji Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci. Skup je svečano otvoren u Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci dana 25.11.2015. godine.
   
 66. Univerzitet u Banjoj Luci je dana 3.12.2015. godine bio domaćin uglednom svjetskom naučniku i stručnjaku iz oblasti nuklearnog inženjerstva, direktoru Centra za nuklearna istraživanja u Berkliju, te direktoru Konzorcijuma za nuklearnu nauku i bezbjednost u Berkliju, akademiku prof. dr Jasmini L. Vujić, sa Univerziteta Kalifornija, Berkli (University of California, Berkeley), u Sjedinjenim Američkim Državama. Uglednog gosta je primila prof. dr Valerija Šaula,  prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Banjoj Luci. Tokom razgovora u Rektoratu razmatrane su mogućnosti potpisivanja sporazuma o saradnji dvije visokoškolske ustanove i druga pitanja moguće saradnje.
   
 67. U saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN WOMEN), dana 4.12.2015. godine, održana jednodnevna radionica za studente Univerziteta u Banjoj Luci o problemu rodno zasnovanog nasilja, sa posebnim fokusom na dostupne usluge u Bosni i Hercegovini. Radionica je i vid uključivanja Univerziteta u Banjoj Luci u promociju međunarodne kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“, koja se odvija svake godine od 25.11. (međunarodni dan za eliminaciju nasilja nad ženama) do 10.12. (međunarodni dan ljudskih prava).
   
 68. Od 17. do 19.12.2015. godine prorektor za međunarodnu saradnju i viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju učestvovale su na konferenciji „Kontakt seminar za predstavnike visokoškolskih ustanova iz zemalja Zapadnog Balkana“ u Beču, Austrija. Konferenciju je organizovala Evropska komisija (Generalna direkcija za obrazovanje i kulturu).
   
 69. Nastavljene su aktivnosti na razmjeni studenata i akademskog osoblja u okviru programa CEEPUS. Tokom realizacije aktivnosti iz programa CEEPUS III, u akademskoj 2014/2015. godini,  na Univerzitetu u Banjoj Luci boravilo 13 stranih profesora, 5 asistenata i 4 studenta, a 7 profesora, 9 asistenata i 8 studenta Univerziteta u Banjoj Luci boravilo je na nekom od univerziteta u inostranstvu učesnika u CEEPUS III programu razmjene, što do sada ukupno čini 115 dolazećih i 112 odlazećih kadrova, odnosno ukupno 227 pojedinačnih razmjena u okviru ovog programa, počevši od 2008/09. šk. godine.
   
 70. U okviru programa Erasmus Mundus, u kojem Univerzitet u Banjoj Luci učestvuje od 2011/12. šk. godine, do sada je 36 studenata i 12 članova osoblja Univerziteta u Banjoj Luci boravilo na stranim univerzitetima, dok je dolazećih studenata bilo 4, a 1 nastavnik, što predstavlja ukupno 53 pojedinačne razmjene u ovom programu. Obavljeno je prijavljivanje i završen proces selekcije za program Erasmus Mundus, za projekat JoinEU-SEE koji koordiniše Univerzitet Karl Franc u Gracu i za projekat SUNBEAM koji koordiniše Univerzitet u Ankoni. Organizacija i vođenje selekcionog sastanka LMT tima UBL Erasmus Mundus JoinEU-SEE PENTA projekta, 10.2. i 5.3.2015. godine. Održan sastanak Selekcionog odbora Erasmus Mundus JoinEU-SEE PENTA projekta, 21-24.4.2015. godine, Tirana, Albanija. Održan završni sastanak Erasmus Mundus JoinEU-SEE III projekta, 20-23.5.2015. godine, Riga, Letonija. Organizacija i vođenje selekcionog sastanka tima UBL Erasmus Mundus SUNBEAM projekta, 9.4. i 16.4.2015. godine. Održan sastanak Selekcionog odbora Erasmus Mundus SUNBEAM projekta, 5-7.5.2015. godine, Sarajevo.
   
 71. U 2015. godini, na osnovu odluka nadležnih organa Univerziteta u Banjoj Luci (Senata i Upravnog odbora), a na inicijativu organizacionih jedinica Univerziteta u banjoj Luci i stranih partnera, potpisano je 9 novih ugovora o saradnji sa sljedećim visokoškolskim i drugim institucijama iz inostranstva: Sporazum o saradnji sa  Državnim institutom za ruski jezik „A.S. Puškin“, Moskva, Ruska Federacija; Sporazum o saradnji sa Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli, Hrvatska;  Sporazum o saradnji sa  Odsjekom za komparativne lingvističke i kulturološke studije Univerziteta Ca’ Foscari iz Venecije, Italija; Erasmus+ Inter-institutional Agreement, Key Action 1-Higher Education Student and Staff Mobility sa Međunarodnim psihoanalitičkim univerzitetom, iz Berlina, Njemačka; Erasmus+ Inter-institutional Agreement, Key Action 1-Higher Education Student and Staff Mobility sa Univerzitetom „Pajsije Hilandarski“, Plovdiv, Bugarska; Sporazum o saradnji i razmjeni sa Univerzitetom Šinšu, Nagano, Japan; Sporazum o saradnji sa Fakultetom zdravlja, sporta i nauke o ljudskim pokretima Univerziteta „Vasile Aleksandri“ (Vasile Alecsandri), Bakau, Rumunija; Sporazum o saradnji sa  Državnim univerzitetom dramskih umjetnosti (GITIS), Moskva, Ruska Federacija; Sporazum o saradnji sa  Šumarskim fakultetom Državne poljoprivredne akademije iz Nižnjeg Novgoroda, Ruska Federacija, Erasmus+ Inter-institutional Agreement, Key Action 1-Higher Education Student and Staff Mobility sa Univerzitetom iz Paotjea, Francuska; Ugovor o saradnji sa Univerzitetom Fransoa Rable, Odsjek za jezike i književnost, Istraživački centar Kulturološke i diskurzivne interakcije, Tur, Francuska; Sporazum o saradnji sa Univerzitetom Aristotel iz Soluna, Grčka. Saglasnost za potpisivanje data je za još 11 sporazuma, koji su u procesu potpisivanja.
   
 72. Saradnja u vidu razmjene informacija o stipendijama, mogućnostima studiranja u inostranstvu, ljetnim i zimskim školama, školama stranih jezika, konferencijama, skupovima i sl. Nastavljena je i uspostavljena sa univerzitetima, institucijama i organizacijama iz Federacije Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Hrvatske, Italije, Austrije, Njemačke, Bugarske, Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Norveške, Belgije,  Francuske, Španije, SAD, Mađarske, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Slovačke, Grčke, Ruske Federacije, Kine, Makedonije, Rumunije, Poljske, Švajcarske, Japana, Bruneja, Portugala.
   
 73. Saradnja u razmjeni informacija iz oblasti visokog obrazovanja i naučnog rada nastavljena je sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstvom nauke i tehnologije Republike Srpske, Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske, Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Akademijom nauka i umjetnosti Republike Srpske, Gender centrom Vlade Republike Srpske, Unijom studenata Republike Srpske, Agencijom za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske, Ministarstvom inostranih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Centrom za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine i Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđenje kvaliteta Bosne i Hercegovine.
   
 74. Saradnja u razmjeni informacija i realizaciji pojedinačnih projekata i aktivnosti nastavljena je sa međunarodnim organizacijama, udruženjima i centrima: Savjet Evrope, Evropska komisija, Delegacija EU u BiH, Erasmus+ (ranije Tempus) kancelarija u Bosni i Hercegovini, UNESCO, Agencija Organizacije ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), ambasadama u Bosni i Hercegovini (Ruske Federacije, Srbije, Francuske, Italije, Njemačke, Austrije, Japana, Švajcarske, SAD, Poljske, Španije) i ambasadama Bosne i Hercegovine u inostranstvu; Evropsko udruženje univerziteta (EUA); Njemačka agencija za akademsku razmjenu (DAAD); Agencija OUN za borbu protiv kriminala i droge (UNODC); Agencija za razvoj SAD-a u BiH (USAID); Američki kutak u Banjoj Luci; Francuski institut Banja Luka; Ministarstvo životne okoline Republike Koreje; Udruženje „Rusko-srpski most“, Banja Luka i dr.
   
 75. Kontinuirano se odvija saradnja sa medijima, putem obavještavanja o važnim događajima na Univerzitetu, davanjem intervjua o pojedinačnim temama i/ili medijskim praćenjem događaja iz oblasti međunarodne saradnje, te informacija iz ove oblasti na internet stranici Univerziteta (www.unibl.org).