Navigacija

Profesor visoke škole

Red. br. Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža naučna/umjetnička oblast
1 dr Goran Amidžić Visoka škola unutrašnjih poslova Organizacija i poslovi policije
2 dr Radomir Domuzin Visoka škola unutrašnjih poslova Kriminalistička taktika, metodika i operativa
3 dr Stevo Ivetić Visoka škola unutrašnjih poslova Organizacija i poslovi policije