Navigacija

Predavač visoke škole

Red. br. Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža naučna/umjetnička oblast
1 mr Mirela Jokić Visoka škola unutrašnjih poslova Kriminalistička taktika, metodika i operativa
2 mr Miroslav Miljuš Visoka škola unutrašnjih poslova Organizacija i poslovi policije
3 mr Duško Pena Visoka škola unutrašnjih poslova Organizacija i poslovi policije