Navigacija

Lektor

Red. br. Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža naučna/umjetnička oblast
1 mr Rada Stakić Filološki fakultet Specifični jezici - njemački jezik
2 dr Maria Fornari Filološki fakultet Specifični jezici - italijanski jezik