Navigacija

Asistenti

Red. br. Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža naučna/umjetnička oblast
1 Goran Banjac Elektrotehnički fakultet Računarske nauke
2 Bojan Vlaški, ma Pravni fakultet Upravno pravo i uprava
3 Snežana Vujanović Medicinski fakultet Bromatologija
4 Nataša Vučenović Filološki fakultet Specifični jezici - italijanski jezik
5 Duško Gatarić Elektrotehnički fakultet Računarske nauke
6 Marko Đukanović Prirodno-matematički fakultet Informacione nauke i bioinformatika (razvoj softvera)
7 Bojan Erceg Elektrotehnički fakultet Elektroenergetika
8 Danijela Zoran Elektrotehnički fakultet Računarske nauke
9 Marko Ivanišević Prirodno-matematički fakultet Urbano i ruralno planiranje
10 Dejan Janković Akademija umjetnosti Reprodukcija muzike
11 Vedran Jovanović Elektrotehnički fakultet Opšta elektrotehnika
12 Jovana Jojić Elektrotehnički fakultet Opšta elektrotehnika
13 Saša Jojić Visoka škola unutrašnjih poslova Policijska informatika
14 Dejan Kantar Filozofski fakultet Razvojna psihologija
15 Danijela Kardaš, ma Mašinski fakultet Termotehnika
16 Aleksandar Keleč Elektrotehnički fakultet Računarske nauke
17 Vladimir Klepić Akademija umjetnosti Grafički dizajn
18 Mila Krneta Filozofski fakultet Opšta istorija
19 Đorđe Lekić Elektrotehnički fakultet Elektroenergetika
20 Stojanka Lužija Filozofski fakultet Nacionalna istorija
21 Markus Manojlović Filozofski fakultet Uvod u filozofiju
22 Ankica Milivojac Filozofski fakultet Opšta pedagogija i Metodika vaspitno-obrazovnog rada
23 Predrag Mršić Elektrotehnički fakultet Elektroenergetika
24 mr Indir Muanić Mašinski fakultet Motori i motorna vozila
25 Nikola Ožegović Filozofski fakultet Nacionalna istorija
26 Ognjen Perazić Medicinski fakultet Medicina rada
27 Marija Pilipović Akademija umjetnosti Reprodukcija muzike
28 Andrea Popović Filološki fakultet Specifični jezici - njemački jezik
29 Tijana Popović Filološki fakultet Specifične književnosti - angloamerička književnost
30 Anja Pravuljac Filološki fakultet Specifični jezici - italijanski jezik
31 Radovan Subić Filozofski fakultet Nacionalna istorija
32 Tanja Trubajić Poljoprivredni fakultet Genetika i oplemenjivanje poljoprivrednih biljaka
33 Svjetlana Ćoralić Šumarski fakultet Silviekologija
34 Igor Ševo Elektrotehnički fakultet Računarske nauke
35 Vasilisa Šljivar Filološki fakultet Specifični jezici - ruski jezik