Navigacija

Vanredni profesori

Red. br. Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet  
1. Aleksandar Bogdanić Fakultet političkih nauka Komunikologija PDF
2. Aleksandar Jakovljević Medicinski fakultet Hirurgija (ortopedija) PDF
3. Božo Krivokuća Medicinski fakultet Hirurgija (opšta hirurgija) PDF
4. Duško Vulić Medicinski fakultet Interna medicina PDF
5. Goran Bošnjak Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Atletika, Atletika I, Atletika II i Kineziologija u sportu PDF
6. Goran Trbić Prirodno-matematički fakultet Osnovi meteorologije, Klimatologija i Primjenjena klimatologija PDF
7. Gorica Miletić Omčikus Akademija umjetnosti Grafika 1-10 i Grafika izborni 1-6 PDF
8. Jelena Karišik Akademija umjetnosti Crtanje 1, 2, Crtanje i slikanje 1, 2, Slikanje 1, 2, 3, 4, 5, 6, Slikanje - izborni 1, 2, 3, 4, 5, 6, Crtanje 5, 6 PDF
9. Jovan Ćulum Medicinski fakultet Hirurgija (opšta hirurgija) PDF
10. Ljiljana Topalić Trivunović Prirodno-matematički fakultet Biologija, Opšta mikrobiologija, Mikrobiologija hrane i Parazitologija PDF
11. Ljubiša Preradović Elektrotehnički fakultet Računarske nauke PDF
12. Maja Dodig Akademija umjetnosti Likovna forma i Likovno oblikovanje PDF
13. Mihajlo Stojčić Mašinski fakultet Sistemi automatskog upravljanja PDF
14. Milanka Drinić Poljoprivredni fakultet Osnovi ishrane životinja, Ishrana preživara, Ishrana domaćih životinja i Kvalitet i bezbjednost hrane za životinje PDF
15. Miroslav Drinić Filozofski fakultet Filozofija nauke I i Filozofija nauke II PDF
16. Nela Rašeta Medicinski fakultet Patološka fiziologija PDF
17. Nenad Lučić Medicinski fakultet Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina PDF
18 Pero Dugić Tehnološki fakultet Organska hemijska tehnologija, Tehnologija maziva i ulja, Tehnologija nafte, Savremeni procesi prerade nafte i Međunarodni standardi u hemijskoj industriji PDF
19. Sanja Špirić Medicinski fakultet Otrinolaringologija PDF
20. Slavica Vasiljević Ilić Filološki fakultet Srpska srednjevjekovna književnost PDF
21. Slobodan Goranović Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Kinezilogija u sportu PDF
22. Stoja Jotanović Poljoprivredni fakultet Reprodukcija životinja PDF
23. Stoja Jotanović Poljoprivredni fakultet Svinjarstvo i Živinarstvo PDF
24. Timea Hotić Akademija umjetnosti Kamerna muzika 1-10 PDF
25. Vladimir Turjačanin Filozofski fakultet Uvod u socijalnu psihologiju i Socijalna interakcija PDF