Navigacija

Redovni profesori

Red. br. Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet  
1. Asima Davidović Tehnološki fakultet Osnovi biohemijskog inženjerstva, Industrijska mikrobiologija i Bioreaktori PDF
2. Branislav Petrović Akademija umjetnosti Violončelo 1-8, Metodika violončela 1-4 i Orkestarske dionice - violenčelo 1-8 PDF
3. Čedomir Crnogorac Prirodno-matematički fakultet Hidrologija i Primjenjena hidrologija PDF
4. Duško Vejnović Fakultet političkih nauka Sociologija PDF
5. Goran Spasojević Medicinski fakultet Anatomija PDF
6. Jovo Mandić Tehnološki fakultet Elektrohemijsko inženjerstvo PDF
7. Lazo Ristić Fakultet političkih nauka Metodologija socijalnih istraživanja PDF
8. Marija Burgić Radmanović Medicinski fakultet Psihijatrija PDF
9. Mile Dmičić Pravni fakultet Ustavno pravo PDF
10. Mira Milić Rudarski fakultet Mineralogija i petrologija PDF
11. Rajko Kasagić Ekonomski fakultet Poslovno pravo PDF
12. Sandra Hotić Lazarević Medicinski fakultet Interna medicina PDF
13. Snježana Popović Pejčić Medicinski fakultet Interna medicina PDF
14. Vesna Aleksić Marić Ekonomski fakultet Poslovna informatika PDF
15. Zdravko Milovanović Mašinski fakultet Toplotne turbomašine, Pumpe kompresori i ventilatori, Termoenergetska postrojenja i Generatori pare PDF
16. Živana Gavrić Medicinski fakultet Socijalna medicina PDF
17. Zvezdana Rajkovača Medicinski fakultet Fiziologija PDF