Navigacija

Vanredni profesori

Red. br. Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet  
1. Branka Maksimović Filološki fakultet Engleski jezik PDF
2. Dragoljub Urošević Mašinski fakultet Sigurnosna tehnika PDF
3. Goran Popović Ekonomski fakultet Ekonomika Evropske unije PDF
3. Gordana Globočki Lakić Mašinski fakultet Konvencionalne tehnologije, Tribologija, mašine, alati i pribori PDF
4. Mile Dmičić Pravni fakultet Ustavno pravo PDF
5. Milena Stavrić Arhitektonsko-građevinski fakultet Vizualizacija i modelovanje 1 i 2 PDF
6. Mirjana Rađenović Pravni fakultet Upravno pravo i uprava PDF
7. Mirjana Vlaisavljević Filozofski fakultet Stilistika srpskog jezika PDF
8. Pejo Đurašinović Fakultet političkih nauka Posebne sociologije PDF
9. Radislav Tošić Prirodno-matematički fakultet Geomorfologija, Osnovi geomorfologije i Primjena geomorfologije PDF
10. Slavica Sladojević Prirodno-matematički fakultet Analitička hemija I, Analitička hemija II, Analitičke metode u zaštiti okoline i Odabrana poglavlja iz analitičke hemije PDF
11. Slobodan Bijeljac Akademija umjetnosti Slikanje 1, 2, 3, 4 PDF
12. Vesna Aleksić Marić Ekonomski fakultet Elektronsko poslovanje PDF
13. Vladimir Jovanović Prirodno-matematički fakultet Analiza 1 i 2 i Diferencijalne jednačine PDF
14. Željko Mitrović Akademija umjetnosti Gluma PDF
15. Živko Babić Mašinski fakultet Nacrtna geometrija i Inženjerska grafika PDF
16. Zoran Đerić Akademija umjetnosti Istorija filma i Teorija filma i televizije PDF
17. Zoran Ivić Prirodno-matematički fakultet Fizika kondenzovane materije 1 i 2 PDF