Navigacija

Redovni profesori

Red. br. Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet  
1. Dragutin Matarugić Poljoprivredni fakultet Fiziologija domaćih životinja PDF
2. Duško Vasić Medicinski fakultet Hirurgija PDF
3. Gordana Đurić Poljoprivredni fakultet Zaštita i održivo korišćenje genetičkih resursa PDF
4. Gordana Đurić Poljoprivredni fakultet Voćarstvo PDF
5. Ilija Komljenović Poljoprivredni fakultet Ratarstvo PDF
6. Ivan Šijaković Fakultet političkih nauka Teorija sociologije PDF
7. Mladen Šukalo Filološki fakultet Teorija i istorija književnosti, Komparativna književnost PDF
8. Nemanja Savić Akademija umjetnosti Hor i Osnove dirigovanja PDF
9. Ratko Dejanović Elektrotehnički fakultet Računarske nauke PDF
10. Svjetlana Stoisavljević Šatara Medicinski fakultet Farmakologija i toksikologija PDF