Navigacija

Viši asistenti

Red. br. Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet  
1. Aleksandar Kukrić Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Kolektivni sportovi PDF
2. Aleksandra Šmitran Medicinski fakultet Mikrobiologija sa imunologijom PDF
3. Aleksandar Savanović Pravni fakultet Pravne i političke teorije PDF
4. Aleksandra Vasilić Prirodno-matematički fakultet Vjerovatnoća i statistika PDF
5. Aranđel Smiljanić Filozofski fakultet Srpska i južnoslovenska istorija srednjeg vijeka I i Srpska i južnoslovenska istorija srednjeg vijeka II PDF
6. Biljana Sukara Ćelić Prirodno-matematički fakultet Algebra PDF
7. Bojan Guzina Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Sportski trening PDF
8. Bojan Obradović Medicinski fakultet Maksifacijalna hirurgija PDF
9. Boro Kuzmić Medicinski fakultet Interna medicina PDF
10. Brane Mikanović Filozofski fakultet Pedagogija I PDF
11. Brane Zlokapa Šumarski fakultet Uređivanje šuma PDF
12. Branislav Gašić Medicinski fakultet Interna medicina PDF
13. Branko Blanuša Elektrotehnički fakultet Energetska elektronika PDF
14. Darko Tomaš Ekonomski fakultet Revizija PDF
15. Dijana Jelić Medicinski fakultet Fizička hemija i instrumentalne metode PDF
16. Dijana Novković Poljoprivredni fakultet Neorganska hemija PDF
17. Dijana Novković Poljoprivredni fakultet Organska hemija PDF
18 Đorđe Vojinović Tehnološki fakultet Tehnološke operacije i Osnovi teorije hemijskih reaktora PDF
19. Đorđe Vuković Filozofski fakultet Novinarstvo PDF
20. Dobrila Rodić Medicinski fakultet Interna medicina PDF
21. Dragana Blagojević Prirodno-matematički fakultet Analitička hemija PDF
22. Dragica Draganović Medicinski fakultet Ginekologija PDF
23. Dušan Janičić Medicinski fakultet Hirurgija PDF
24. Dušanka Marčetić Prirodno-matematički fakultet Teorijska fizika PDF
25. Dušica Pešević Prirodno-matematički fakultet Geografske osnove zaštite životne sredine PDF
26. Goran Janjić Mašinski fakultet Industrijski menadžment i Upravljanje kvalitetom proizvoda PDF
27. Gordana Gardašević Elektrotehnički fakultet Telekomunikacije PDF
28. Igor Krčmar Elektrotehnički fakultet Sistemi automatskog upravljanja i Sinteza sistema automatskog upravljanja PDF
29. Igor Krnetić Filozofski fakultet Psihoterapija i savjetovanje PDF
30. Irena Medar Prirodno-matematički fakultet Osnovi etnologije i Nacionalna etnologija PDF
31. Kosana Stanetić Medicinski fakultet Porodična medicina PDF
32. Ljilja Šikman Tehnološki fakultet Informacione tehnologije (Informacioni sistemi) PDF
33. Milenko Živković Prirodno-matematički fakultet Regionalna geografija svijeta 1 PDF
34. Mirko Šatara Medicinski fakultet Hirurgija PDF
35. Miroslav Božić Medicinski fakultet Ginekologija PDF
36. Nada Banjac Medicinski fakultet Urgentna medicina PDF
37. Nina Janjić Prirodno-matematički fakultet Anatomija i morfologija biljaka i Metodika nastave biologije PDF
38. Olivera Ilić Medicinski fakultet Dječija i preventivna stomatologija PDF
39. Olja Đorđić Prirodno-matematički fakultet Nuklearna fizika PDF
40. Ozren Kordić Medicinski fakultet Hirurgija PDF
41. Petar Međedović Elektrotehnički fakultet Radiokomunikacije PDF
42. Radana Lukajić Filozofski fakultet Francuska književnost PDF
43. Radenko Jotanović Pravni fakultet Građansko pravo i Građansko procesno pravo PDF
44. Radenko Višnjić Arhitektonsko-građevinski fakultet Geodetski premjer 1 i Geodetski premjer 2 PDF
45. Radmila Macura Strajin Prirodno-matematički fakultet Industrijska hemija PDF
46. Sanja Krnetić Prirodno-matematički fakultet Fizička hemija PDF
47. Sanjin Bogdan Ekonomski fakultet Korporativno izvještavanje PDF
48. Saša Jovanović Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Individualni sportovi PDF
49. Saša Zeljković Prirodno-matematički fakultet Opšta i neorganska hemija PDF
50. Slavica Tutnjević Filozofski fakultet Razvojna psihologija PDF
51. Slavko Šajić Elektrotehnički fakultet Radiokomunikacije PDF
52. Sretenka Lukajić Poljoprivredni fakultet Melioracija zemljišta PDF
53. Suzana Savić Medicinski fakultet Porodična medicina PDF
54. Svjetlana Lolić Prirodno-matematički fakultet Mikrobiologija PDF
55. Tamara Kovačević Medicinski fakultet Interna medicina PDF
56. Tanja Maksimović Prirodno-matematički fakultet Fiziologija biljaka PDF
57. Verica Petrović Medicinski fakultet Porodična medicina PDF
58. Vinko Babić Mašinski fakultet Parni kotlovi PDF
59. Vladimir Papić Medicinski fakultet Hirurgija PDF
60. Vlastimir Vlatković Medicinski fakultet Interna medicina PDF
61. Zdrava Stojanović Pravni fakultet Istorija države i prava srpskog naroda i Opšta istorija dražave i prava PDF
62. Zdravko Kordić Elektrotehnički fakultet Softversko inžinjerstvo i Osnovi programiranja PDF
63. Zlatan Stojanović Medicinski fakultet Anatomija PDF
64. Zora Levi Tehnološki fakultet Opšta i neorganska hemija PDF
65. Zoran Borić Medicinski fakultet Ginekologija PDF
66. Zorica Nikitović Filozofski fakultet Staroslovenski jezik i Uporedna gramatika slovenskih jezika PDF
67. Zvjezdana Sandić Prirodno-matematički fakultet Hemija voda i otpadnih voda PDF