Navigacija

Vanredni profesori

Red. br. Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet  
1. Borislav Railić Poljoprivredni fakultet Poljoprivredne mašine PDF
2. Dragan Kostić Medicinski fakultet Hirurgija PDF
3. Dragan Mihajlović Arhitektonsko-građevinski fakultet Saobraćajnice PDF
4. Gordana Ilić Ekonomski fakultet Menadžment ljudskih resursa PDF
5. Gordana Tešanović Medicinski fakultet Porodična medicina PDF
6. Milan Mataruga Šumarski fakultet Šumske kulture i plantaže PDF
7. Milovan Vinčić Mašinski fakultet Matematika PDF
8. Miroslav Petković Medicinski fakultet Mikrobiologija sa imunologijom PDF
9. Nikola Gavrić Medicinski fakultet Katedra za hirurgiju PDF
10. Slobodan Spremo Medicinski fakultet Otorinolaringologija PDF
11. Snežana Petković Mašinski fakultet Motori i vozila PDF
12. Snežana Uletilović Prirodno-matematički fakultet Biohemija i Molekularna biologija PDF
13. Snježana Popović Pejčić Medicinski fakultet Klinička praksa PDF
14. Toplica Stojanović Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Odbojka PDF
15. Vesna Ećim Zlojutro Medicinski fakultet Ginekologija i akušerstvo PDF
16. Zoran Kukrić Tehnološki fakutet Biohemija PDF