Navigacija

Pregled projekata u 2015. godini

       

Organizaciona jedinica

IPA

HERD

TEMPUS

HORIZONT 2020

Ostali međunarodni

Nacionalni projekti

UKUPNO

Akademija umjetnosti

 

 

 

 

 

 

 

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

 

 1

 

1

Ekonomski fakultet

 

 

 

 

 

 2

2

Elektrotehnički fakultet

 

 

 1

 

 2

 9

Mašinski fakultet

 

 

 

 

4

 

 4

Medicinski fakultet

 

 

 

 

1

 1

 2

Poljoprivredni fakultet

 

 

 

 

 5

12 

Pravni fakultet

 

 

 

 

 

 

 

Prirodno-matematički fakultet

 

 

 

 

 

 

 

Rudarski fakultet

 

 

 

 

 

 

 

Tehnološki fakultet

 

 

 

 

 1

 11

 12

Fakultet političkih nauka

 

 

 

 

 

4

       

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

 

 

 

 

 

 

    4

Filološki fakultet

 

 

 

 

 

 2

Filozofski fakultet

 

 

 

 

 

 6

Šumarski fakultet

 

 

 

 

 

 

 

Institut za genetičke resurse

 

 

 

 

 4

 7

 11

Rektorat

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

1

4

 

20

45

70