Navigacija

Pomoć u sistemu PHAIDRA

Postoji nekoliko načina da dobijete pomoć ukoliko Vam je potrebna:

Postavite kursor iznad odgovarajućeg termina ili linka. Pojaviće se znak na koji treba da kliknete. Otvoriće se poseban prozor sa tekstom koji će Vam pomoći (objašnjenje termina, preporučeni format).

Pošaljite imejl sa pitanjem na phaidra@unibl.org

Jasna pravna pravila. Pohranjenim objektima PHAIDRA obezbeđuje siguran pravni status. Modeli licenci su ugrađeni u sistem i jednostavno se mogu izabrati.

Ukoliko uočite greške ili nejasnoće na sajtu, pošaljite mejl sa snimkom stranice i kratkim objašnjenjem na phaidra@unibl.org