Navigacija

Časopisi

Maj 2019.

RANG-LISTA KATEGORISANIH NAUČNIH ČASOPISA U REPUBLICI SRPSKOJ
u skladu sa odredbama Pravilnika o publikovanju naučnih publikacija
("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 77/17)

 

Naučni časopisi kategorisani su u tri kategorije:

PRVA KATEGORIJA – od 30 do 40 bodova
DRUGA KATEGORIJA – od 21 do 29 bodova
TREĆA KATEGORIJA – od 15 do 20 bodova
BEZ KATEGORIJE – manje od 15 bodova

Red. br.

NAZIV ČASOPISA

IZDAVAČ

UKUPNO BODOVA

KATEGORIJA

1.

ELECTRONICS

Elektrotehnički fakultet Univerzitet u Banjoj Luci

37

Prva kategorija

2.

CONTEMPORARY MATERIALS

Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske

37

Prva kategorija

3.

POSLOVNE STUDIJE

Univerzitet za poslovne studije

36

Prva kategorija

4.

SPORTLOGIA

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerzitet u Banjoj Luci

33

Prva kategorija

5.

SCRIPTA MEDICA

Društvo doktora medicine Republike Srpske

32

Prva kategorija

6.

EMC Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije

Panevropski univerzitet APEIRON

30

Prva kategorija

7.

QoL – QUALITY OF LIFE

Panevropski univerzitet APEIRON

30

Prva kategorija

8.

ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA U ISTOČNOM SARAJEVU

Ekonomski fakultet Pale Univerzitet u Istočnom Sarajevu

29

Druga kategorija

9.

ECONOMICS

OIKOS institut Istraživački centar Bijeljina

29

Druga kategorija

10.

BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA

Medicinski fakultet Foča Univerzitet u Istočnom Sarajevu

28

Druga kategorija

11. GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI Šumarski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci

27

Druga kategorija
12. POLITEIA Fakultet političkih nauka Univerzitet u Banjoj Luci

27

Druga kategorija
13. GLASNIK/HERALD Geografsko društvo Republike Srpske

27

Druga kategorija
14. SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE Panevropski univerzitet APEIRON

27

Druga kategorija
15. VETERINARSKI ŽURNAL REPUBLIKE SRPSKE JU Veterinarski institut Republike Srpske „Dr Vaso Butozan“

27

Druga kategorija
16. ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA BRČKO Ekonomski fakultet Brčko Univerzitet u Istočnom Sarajevu

26

Druga kategorija
17. DEFENDOLOGIJA Evropski defendologija centar Banja Luka

26

Druga kategorija
18. ACTA ECONOMICA Ekonomski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci

25

Druga kategorija
19. AGROZNANJE Poljoprivredni fakultet Univerzitet u Banjoj Luci

25

Druga kategorija
20. JITA – JOURNAL OF INFORMATION TECNOLOGY AND APPLICATIONS Panevropski univerzitet APEIRON

25

Druga kategorija
21. NOVI EKONOMIST Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina Univerzitet u Istočnom Sarajevu

24

Druga kategorija
22. SKUP Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Banjoj Luci

24

Druga kategorija
23. FILOLOG Filološki fakultet Univerzitet u Banjoj Luci

23

Druga kategorija
24. GLASNIK HEMIČARA, TEHNOLOGA I EKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE Tehnološki fakultet Univerzitet u Banjoj Luci

23

Druga kategorija
25. SRPSKA PRAVNA MISAO Pravni fakultet Univerzitet u Banjoj Luci

23

Druga kategorija
26. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTING Elektrotehnički fakultet Univerzitet u Istočnom Sarajevu

22

Druga kategorija
27. JOURNAL FOR TRAFFIC AND TRANSPORT RESEARCH AND APPLICATION Panevropski univerzitet APEIRON

21

Druga kategorija
28. NOVA ŠKOLA Pedagoški fakultet Bijeljina Univerzitet u Istočnom Sarajevu

19

Treća kategorija
29. AGG+ Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci

18

Treća kategorija
30. PRILOZI NASTAVI SRPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI Društvo nastavika srpskog jezika i književnosti Republike Srpske

18

Treća kategorija
31. GODIŠNJAK FAKULTETA PRAVNIH NAUKA Panevropski univerzitet APEIRON

17

Treća kategorija
32. GODIŠNJAK Pravoslavni bogoslovski fakultet Foča Univerzitet u Istočnom Sarajevu

15

Treća kategorija
33. GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske

15

Treća kategorija
34. FINANCING FINRAR d.o.o. Banja Luka

15

Treća kategorija
35. GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI

Pravni fakultet Univerzitet u Banjoj Luci

 

15

Treća kategorija