Navigacija

20. sjednica Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Vrijeme 08. februar 2018. 13:00
Mjesto Rektorat Univerziteta u Banjoj Luci, sala 7
Organizator Univerzitet u Banjoj Luci