Navigacija

19. sjednica Senata

Vrijeme 25. januar 2018. 13:00 - 13:00
Mjesto Rektorat Univerziteta u Banjoj Luci, sala 7
Organizator Univerzitet u Banjoj Luci