Navigacija

Sjednica Proširenog kolegijuma Univerziteta u Banjoj Luci

Vrijeme 27. novembar 2017. 12:00
Mjesto Rektorat Univerziteta u Banjoj Luci, sala 7
Organizator Univerzitet u Banjoj Luci