Navigacija

Sjednica Proširenog kolegijuma Univerziteta u Banjoj Luci

Vrijeme 23. oktobar 2017. 13:00
Mjesto Rektorat Univerziteta u Banjoj Luci, sala 7
Organizator Univerzitet u Banjoj Luci