Navigacija

Sjednica Proširenog kolegijuma Univerziteta u Banjoj Luci

Vrijeme 19. septembar 2017. 12:00 - 12:00
Mjesto Rektorat Univerziteta u Banjoj Luci, sala 7
Organizator Univerzitet u Banjoj Luci