Navigacija

Sjednica Proširenog kolegijuma

Vrijeme 11. jul 2017. 12:00
Mjesto Rektorat Univerziteta u Banjoj Luci, sala 7
Organizator Univerzitet u Banjoj Luci