Navigacija

Sjednica Proširenog kolegijuma

Vrijeme 12. jun 2017. 12:00
Mjesto Rektorat Univerziteta u Banjoj Luci, sala 7
Organizator Univerzitet u Banjoj Luci