Navigacija

Milica Ristić
asistent

Saradnik - II-5
Pravni fakultet
Katedre
  • Pravni fakultet-Katedra za rimsko pravo i istoriju prava i države
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Istorija prava i države asistent 25. septembar 2019.
Rimsko pravo asistent 25. septembar 2019.

Predmeti

Pravni fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OS07ODP Opšta istorija države i prava
OS07RIP Rimsko pravo