Navigacija

Srđan Šabić

Projekti

Uticaj biljnih ekstrakata na smanjenje toksičnih efekata pesticida u humanim eritrocitimau in vitro uslovima

Broj projekta 1259019
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Biljana Davidović-Plavšić
Projektni tim Danijela Lukić
prof. dr Zoran Kukrić
Dragana Malčić Zanić
doc. dr Dragana Blagojević
Aleksandra Kokić Nikolić
Nataša Miljuš
mr Sanja Pržulj
Srđan Šabić
prof. dr Mirjana Žabić
Nataša Lukić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2019.
Završetak projekta 01.04.2020.
Vrijednost projekta 5000.0 BAM