Navigacija

Jovana Paspalj
asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Fiziologija životinja asistent 30. maj 2019.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C07BOS252 Imunologija
1C07EOS636 Mehanizmi fizioloških adaptacija
1C13BNS138 Antropologija
1C13BOS1072 Komparativna hematologija
1C13BOS215 Opšta fiziologija životinja
1C13BOS821 Uporedna fiziologija životinja I
1C13BOS822 Uporedna fiziologija životinja II
1C13EOS629 Fiziologija i ekofiziologija životinja
1C13EOS636 Mehanizmi fizioloških adaptacija

Projekti

Citološki, fiziološki i genetički efekti pirofilita, pesticida i elektromagnetnih polja kod Wistar sp. pacova

Ruda pirofilit ima svoje nalazište na teritoriji Bosne i Hercegovine i iz tog razloga se pojavila potreba za testiranjem njenog kvaliteta i primenljivosti na animalnom modelu. Dokazivanjem da ova ruda nema štetan efekat na organizmu pacova, otvaraju joj se vrata u široj primeni. Pesticidi su u poslednjih deset godina u ekspanziji sa svojim neumerenim i nestručnim korišćenjem u poljoprivredi u Republici Srpskoj, tako se pojavila potreba da se testira njihov uticaj na animalnom modelu...

Broj projekta 1259018
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Smiljana Paraš
Projektni tim doc. dr Nataša Stojaković
doc. dr Ljiljana Amidžić
Sanja Karajlić
Olivera Karpić
mr Maja Šibarević
dr Dragana Šnjegota
Nataša Vojinović, ma
Jovana Paspalj
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 01.06.2020.
Vrijednost projekta 7000.0 BAM