Navigacija

dr Dušan Jovanović

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2C18GIS006 Daljinska detekcija i GIS

Projekti

Definisanje strategija za in situ i ex situ očuvanje Pančićeve omorike u uslovima klimatskih promjena

renutna situacija u izmijenjenim ekološkim i klimatskim uslovima ne pogoduje rijetkim vrstama poput tercijarnog relikta i endemske vrste kao što je Pančićeva omorika (Picea omorika Panč/Purky). Tako rijetke prirodne populacije, predstavljaju genetičke specifikume u nestajanju. Zbog toga bilo kakva mjera na njenoj konzervaciji (bilo na mjestu prirodnog javljanja- in situ ili na drugim lokacijama- ex situ) zavisi od...

Broj projekta 1251402
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Milan Mataruga
Projektni tim prof. dr Miro Govedarica
Đorđije Milanović
Jelena Aleksić
Gordana Jakovljević
Patrick Fonti
dr Dušan Jovanović
doc. dr Vanja Daničić
Nikola Pećanac
Filip Bratić
Giovanni G. Vondramin
doc. Branislav Cvjetković, ma
Andrea Piotti
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.05.2019.
Završetak projekta 30.05.2021.
Vrijednost projekta 23000.0 BAM