Navigacija

dr Aleksandra Radulović

Prirodno-matematički fakultet

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2C18GIS007 GIS standardi i infrastruktura prostornih podataka