Navigacija

Dragica Delić
asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet-Katedra za društvenu geografiju i demografiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Društvena geografija asistent 28. jun 2018.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C13GOS16 Osnovi etnologije
1C13GOS20 Geografija naselja
1C13GOS40 Privredna geografija 1
1C13GOS671 Nacionalna etnologija
1C13POS596 Urbana geografija
1C13POS717 Ruralna geografija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  The Role of Settlements in Spatial-Functional Integration of the Podrinje Region

  DOI 10.7251/HER1923119D
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2019
  Autori Dragica Delić
  Volumen 23
  Strana od 119
  Strana do 142
  Veb adresa http://www.gdrsbl.org/3/izdanja/23/HERALD23Delic.pdf

  Recent Climate Change in the Semberija Region − Impact on Agricultural Production

  DOI 10.7251/HER1923035P
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2019
  Autori Tatjana Popov i Dragica Delić
  Volumen 23
  Strana od 35
  Strana do 58
  Veb adresa http://www.gdrsbl.org/3/izdanja/23/HERALD23Popov-Delic.pdf

Radovi sa skupova

  The Consequences of a Possible Dissolution of the EU for Environmental Policy

  Naučni skup Naučno-stručni skup „Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine“
  Publikacija Zbornik radova mladih istraživača sa Naučno-stručnog skupa „Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine“
  Godina 2017
  Autori Dragica Delić i Marjan Marjanović
  Strana od 39
  Strana do 44

  Analiza demografskih obilježja i strukturnih procesa u razvoju stanovništva opštine Ugljevik od 1948. godine do 2013. godine

  Naučni skup Naučna konferencija povodom 20 godina Prirodno-matematičkog fakulteta
  Publikacija Zbornik radova povodom obilježavanja 20 godina rada Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2016
  Autori Dragica Delić
  Strana od 258
  Strana do 264
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2017/03/Zbornik-radova-povodom-20-godina-PMF-a.pdf

  Infrastruktura u funkciji revitalizacije ruralnog prostora opštine Ugljevik

  Naučni skup 9. naučno-stručna konferencija “Studenti u susret nauci” sa međunarodnim učešćem
  Publikacija 9. naučno-stručna konferencija “Studenti u susret nauci” sa međunarodnim učešćem − Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Dragica Delić
  Strana od 122
  Strana do 130
  Veb adresa http://stes.unibl.org/wp-content/uploads/2018/12/StES-20162c-zbornik-1.pdf

  Prirodni resursi Dobojsko-bijeljinske regije u funkciji održivog razvoja

  Naučni skup 8.naučno-stručni skup “Studenti u susret nauci” sa međunarodnim učešćem
  DOI 10.7251/STES1508004D
  Publikacija 8.naučno-stručni skup “Studenti u susret nauci” sa međunarodnim učešćem − Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Dragica Delić, Stojko Pavlović i Dragana Vidić
  Strana od 38
  Strana do 49
  Veb adresa http://stes.unibl.org/wp-content/uploads/2016/03/Zbornik-radova-StES2015.pdf

Knjige

  Climate Change Adaptation in Eastern Europe, Managing Risks and Building Resilience to Climate Change, Chapter 4 Analysis of the Climate Change in the Doboj Municipality and Adaptation Options (p. 43−59)

  Izdavač Springer Nature Switzerland
  ISBN 978-3-030-03382-8
  Godina 2019
  Autori Dragana Vidić i Dragica Delić
  Tip knjige naučna knjiga
  Veb adresa https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-03383-5_4

Projekti

Multidisciplinarni dijalog sa kulturnim nasljeđem

Naučnike različitih oblasti objedinila je potreba funkcionalnog osmišljavanja problema iz domena kulturne politike i politike identiteta, kao i istovjetne naučno-istraživačke projekcije podstaknute savremenim epistemoliškim paradigmama. U osmišljavanju projekta ključna je bila spoznaja da je multidisciplinarno istraživanje neophodna, ali i veoma složena, zahtjevna i skupa paradigma naučnog bavljenja kulturnim nasljeđem...

Broj projekta 1259025
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Irena Medar-Tanjga
Projektni tim Ivana Dojčinović
doc. dr Neda Živak
Dragica Delić
doc. dr Branka Zolak Poljašević
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.11.2018.
Završetak projekta 01.11.2019.
Vrijednost projekta 11400.0 BAM

Kartiranje bujičnih slivova i modeliranje osjetljivosti na pojavu i razvoj bujičnih poplava u slivu rijeke Ukrine

Bujični slivovi na teritoriji Republike Srpske nedovoljno su izučeni i hidrološki istraženi, odnosno mjerenja padavina, vodostaja, proticaja i pronosa nanosa vršena su veoma kratko ili ih uopšte nema. U prognozi bujičnih poplava potrebno je poznavati, ne samo hidrometeorološke, već i geološko-geomorfološke, erozione, pedološke i druge uslove u slivu koji predstavljaju predispoziciju za pojavu i razvoj bujičnih poplava...

Broj projekta 1259009
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Radislav Tošić
Projektni tim Novica Lovrić, ma
Dragica Delić
mr Marko Ivanišević
Mirjana Marković
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 30.09.2019.
Vrijednost projekta 16573.0 BAM