Navigacija

Aleksandar Aco Marković, ma
asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
051/221-820
Katedre
  • Elektrotehnički fakultet-Katedra za automatiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Automatika i robotika asistent 31. maj 2018.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
1015 Neuronske mreže
1036 Multivarijabilni sistemi upravljanja
1056 Vještačka inteligencija
Akademske studije prvog ciklusa
2275 Osnovi sistema automatskog upravljanja
2284 Metodi vještačke inteligencije
2290 Upravljanje u realnom vremenu
2352 Uvod u teoriju sistema
2356 Sistemi automatskog upravljanja
2364 Identifikacija sistema
2365 Upravljanje u realnom vremenu i ugrađeni računarski sistemi
2371 Sinteza sistema automatskog upravljanja
2373 Projekat iz automatike
2383 Stohastički sistemi i estimacija