Navigacija

doc. dr Miloš Ljubojević
docent

Elektrotehnički fakultet
Katedre
 • Elektrotehnički fakultet-Katedra za računarstvo i informatiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Računarske nauke docent 1. novembar 2018.

Predmeti

Tehnološki fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
B02305 Primijenjeni računarski sistemi
B02324 Primjena računara
B23606 Optimiziranje i simulacija tehnoloških procesa
B23607 Primijenjena informatika
B32322 Primijenjeni računarski sistemi
B51202 Primijenjeni računarski sistemi
B54722 Elektronsko izdavaštvo
B54821 Veb dizajn

Elektrotehnički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
1003 Računarske mreže (viši kurs)
Akademske studije prvog ciklusa
2252 Računarske mreže
2277 Interakcija čovjek - računar

Bibliografija

Radovi u časopisima

  A Novel Approach to Client-Side Monitoring of Shared Infrastructures

  DOI 10.1109/ACCESS.2020.2978172
  Časopis IEEE Access
  Godina 2020
  Autori Mihajlo Savić, Miloš Ljubojević i Slavko Gajin
  Volumen 8
  Strana od 44175
  Strana do 44189
  Veb adresa https://ieeexplore.ieee.org/document/9024025

Radovi sa skupova

  Monitoring of Distributed Computing Infrastructure in the VI-SEEM Project

  Naučni skup 2019 18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH)
  DOI 10.1109/INFOTEH.2019.8717755
  Publikacija 2019 18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH)
  Godina 2019
  Autori Mihajlo Savić, Nikola Obradović, Aleksandar Keleč i Miloš Ljubojević
  Strana od 1
  Strana do 6
  Veb adresa https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8717755