Navigacija

Đurađ Hajder, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Poljoprivredni fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Ratarstvo (njivske kulture-žitarice, krmne biljke, pašnjaci, industrijske biljke) viši asistent 11. jul 2018.
Nauka o zemljištu viši asistent 25. januar 2018.

Predmeti

Poljoprivredni fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MAB-I-07 Projektovanje ratarske proizvodnje
MAP-I-15 Primjena GIS-a u upravljanju zemljišnim i vodnim resursima
MB11-I Savremeni principi obrade zemljišta
MB24-I Primjena GIS-a u poljoprivredi
MBR05-O Agrotehnika i sistemi ratarske proizvodnje
MRR/I-I-07 Projektovanje ratarske proizvodnje
Akademske studije prvog ciklusa
OAP07OBP Osnove biljne proizvodnje
OBP07AK Agrometeorologija sa klimatologijom
OZB07RAT Ratarstvo
ORP07KOZ Konzervacijska obrada zemljišta
ORP07OR Opšte ratarstvo
ORP07SRP Sistemi ratarske proizvodnje

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Spelt (Triticum spelta L.) Genotypes from the Western Balkan Countries

  DOI 10.7251/AGREN1803185K
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2018
  Autori Danijela Kondić, Đurađ Hajder, Nataša Pajović, Biljana Kukavica i Zoran Jovović
  Volumen 19
  Broj 3
  Strana od 185
  Strana do 197
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/agroznanje/article/view/5244

  Classical and Fuzzy Logic Evaluation of Students' Master Theses in Matlab Fuzzy Logic Toolbox Software: Dealing with Subjectivity in Human Reasoning

  DOI 10.7251/AGREN1802109H
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2018
  Autori Đurađ Hajder i Nikola Mićić
  Volumen 19
  Broj 2
  Strana od 109
  Strana do 126
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/agroznanje/article/view/4771

  The Evaluation of Master Theses in MATLAB Software Tool: Fuzzy Approach Makes Sense

  DOI 10.7251/AGREN1801051H
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2018
  Autori Đurađ Hajder
  Volumen 19
  Broj 1
  Strana od 51
  Strana do 58
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/agroznanje/article/view/4744

  Fazi logika i logičko – matematička argumentacija u biometričkim metodama i donošenju zaključaka

  Časopis Radovi Poljoprivrednoprehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
  Godina 2017
  Autori Nikola Mićić, Đurađ Hajder i Mirsad Kurtović
  Volumen LXI
  Broj 66/2
  Strana od 219
  Strana do 235
  Veb adresa https://ppf.unsa.ba/casopis.php

  Variability of Number of Spikes per Unit Area and Grain Yield Effected by Different Sowing Densities of Winter Wheat (Triticum aestivum L.)

  DOI 10.7251/AGREN1702131K
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2017
  Autori Danijela Kondić, Maja Bajić, Đurađ Hajder i Desimir Knežević
  Volumen 18
  Broj 2
  Strana od 131
  Strana do 141
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/agroznanje/issue/view/404/showToc

  The Spike Characteristics of Winter Wheat (Triticum aestivum L.) Varieties in Agro–Ecological Conditions of Banja Luka Region

  DOI 10.7251/AGREN1704263K
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2017
  Autori Danijela Kondić, Maja Bajić, Đurađ Hajder, Desimir Knežević i Borut Bosančić
  Volumen 18
  Broj 4
  Strana od 263
  Strana do 274
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/agroznanje/issue/view/434/showToc

  Winter Oilseed Rape (Brassica napus L.) Yield Components in Agro–ecological Conditions of Banja Luka Region

  DOI 10.7251/AGREN1703175K
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2017
  Autori Danijela Kondić, Đurađ Hajder, Saša Marinković i Miloš Nožinić
  Volumen 18
  Broj 3
  Strana od 175
  Strana do 185
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/agroznanje/issue/view/424/showToc

  The Rate of Productive Tillers per Plant of Winter Wheat (Triticum aestivum L.) Cultivars under Different Sowing Densities

  DOI 10.7251/AGREN1604345K
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2016
  Autori Danijela Kondić, Maja Bajić, Đurađ Hajder i Borut Bosančić
  Volumen 17
  Broj 4
  Strana od 345
  Strana do 357
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/agroznanje/issue/view/308/showToc

  Winter Wheat (Triticum aestivum L.) Overwintering Under Different Sowing Densities

  DOI 10.7251/AGREN1604307K
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2016
  Autori Danijela Kondić, Đurađ Hajder, Maja Bajić i Desimir Knežević
  Volumen 17
  Broj 4
  Strana od 307
  Strana do 317
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/agroznanje/issue/view/308/showToc

Projekti

Morfološka, genetička i hemijska karakterizacija lokalnih populacija divljeg hmelja (Humulus lupulus L.)

Broj projekta 1251506
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Danijela Kondić
Projektni tim Barbara Čeh
dr Borut Bosančić
Miha Ocvirk
Marijeta Zagožen
prof. dr Gordana Đurić
Tanja Krmpot, ma
Đurađ Hajder, ma
Voštajn Naglič
Andreja Černak
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Selekcija ženskih biljaka hmelja (Humulus lupulus L.) iz lokalnih populacija kao osnova za dobijanje domaćeg sortimenta u pivarskoj proizvodnji

U toku realizacije ovog projekta proizvešće se populacije izvornih sejanaca hmelja, iz sjemena kolekcionisanog divljeg hmelja u široj zoni pivare u Banjoj Luci, koja datira iz 1873. godine. Za realizaciju konačnog cilja, dobijanje sorte hmelja, neophodne su opsežne i dugotrajne aktivnosti. Realizacija ciljeva projekta je moguća samo kroz etapno provođenje projektnih aktivnosti: inventarizacija lokaliteta, kolekcionisanje lokalnih populacija...

Broj projekta 1251502
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Danijela Kondić
Projektni tim prof. dr Gordana Đurić
Marijeta Zagožen
Boško Simić
Andreja Černak
Tanja Krmpot, ma
Voštajn Naglič
Sonja Rašeta
prof. dr Nikola Mićić
mr Jelena Davidović Gidas
Đurađ Hajder, ma
Saša Petrović
Iztok Jože Košir
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.03.2019.
Završetak projekta 31.03.2020.
Vrijednost projekta 22110.0 BAM