Navigacija

Milica Sikimić, ma
asistent

Saradnik - II-5
Fakultet bezbjednosnih nauka
051/333-644
Uža naučna/umjetnička oblast Bezbjednost nauke
Datum izbora u zvanje 28. septembar 2017.

Predmeti

Fakultet bezbjednosnih nauka

OBK16OBN Osnove bezbjednosnih nauka
OBK09OBM Opšti i bezbjednosni menadžment
OBK09OBDS Obavještajno bezbjednosna djelatnost i službe
OBK16OBDS Obavještajno bezbjednosna djelatnost i službe
OBK12PRB Privatna bezbjednost
OBK09SBZ Sistem bezbjednosti i zaštite
OBK16OBM Opšti i bezbjednosni menadžment
OBK12TRZ Terorizam

Projekti

Razvoj master kurikuluma za upravljanje rizicima od prirodnih katastrofa u zemljama Zapadnog Balkana (NatRisk)

Opšti cilj projekta: Obrazovanje eksperata za prevenciju i upravljanje prirodnim katastrofama u regionu Zapadnog Balkana na osnovu nacionalnih i politika Evropske Unije. Posebni ciljevi projekta su: • Identifikacija prirodnih katastrofa kojima treba upravljati u regionu Zapadnog Balkana i svih aspekata prevencije i posledica kako bi se definisale konkretne kompetencije budućih stručnjaka...

Broj projekta 8302101
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Fakultet bezbjednosnih nauka
Rukovodilac doc. dr Darko Paspalj
Projektni tim Radoslav Ivaniš
doc. dr Predrag Ćeranić
doc. dr Mile Šikman
Milica Sikimić, ma
Slavica Maksimović
Finansijer ECEA Educatin, Audiovisual and Culture Executive Agency
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.09.2019.
Vrijednost projekta 158361.6 BAM