Navigacija

Milica Sikimić, ma
asistent

Saradnik - II-5
Fakultet bezbjednosnih nauka
051/333-644
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Bezbjednost nauke asistent 28. septembar 2017.

Predmeti

Fakultet bezbjednosnih nauka

Akademske studije prvog ciklusa
OBK09OBDS Obavještajno bezbjednosna djelatnost i službe
OBK09OBM Opšti i bezbjednosni menadžment
OBK09SBZ Sistem bezbjednosti i zaštite
OBK12PRB Privatna bezbjednost
OBK12TRZ Terorizam
OBK16BZK Bezbjednosna kultura
OBK16DFN Defendologija
OBK16OBDS Obavještajno bezbjednosna djelatnost i službe
OBK16OBM Opšti i bezbjednosni menadžment
OBK16OBN Osnove bezbjednosnih nauka
OBK16SBZ Sistem bezbjednosti i zaštite

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Radikalizacija i nasilni ekstremizam koji vode ka terorizmu

  Naučni skup "Regionalna saradnja u suzbijanju prekograničnog kriminala: savremeni izazovi terorizma i migrantske krize"
  Publikacija Zbornik radova sa regionalne konferencije "Regionalna saradnja u suzbijanju prekograničnog kriminala: savremeni izazovi terorizma i migrantske krize", Bijeljina, Republika Srpska, BiH, 22-24. maj 2018.godine, Banjaluka, 2018.
  Godina 2018
  Autori Predrag Ćeranić i Milica Sikimić
  Strana od 33
  Strana do 46

Projekti

Razvoj master kurikuluma za upravljanje rizicima od prirodnih katastrofa u zemljama Zapadnog Balkana (NatRisk)

Opšti cilj projekta: Obrazovanje eksperata za prevenciju i upravljanje prirodnim katastrofama u regionu Zapadnog Balkana na osnovu nacionalnih i politika Evropske Unije. Posebni ciljevi projekta su: • Identifikacija prirodnih katastrofa kojima treba upravljati u regionu Zapadnog Balkana i svih aspekata prevencije i posledica kako bi se definisale konkretne kompetencije budućih stručnjaka...

Broj projekta 8302101
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Fakultet bezbjednosnih nauka
Rukovodilac doc. dr Darko Paspalj
Projektni tim doc. dr Mile Šikman
Milica Sikimić, ma
Radoslav Ivaniš
doc. dr Predrag Ćeranić
Slavica Šukalo
Finansijer ECEA Educatin, Audiovisual and Culture Executive Agency
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.09.2019.
Vrijednost projekta 158361.6 BAM