Navigacija

Bosiljka Čubrilović
asistent

Saradnik - II-5
Pravni fakultet

Pravni fakultet, kancelarija 8

051/339-027
Uža naučna/umjetnička oblast Građansko pravo i građansko procesno pravo
Datum izbora u zvanje 23. februar 2017.

Predmeti

Pravni fakultet

OS07GRP Građansko pravo

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Predmet zajedničke imovine bračnih supružnika

  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2017
  Autori Bosiljka Čubrilović
  Volumen 23
  Broj 50
  Strana od 239
  Strana do 259

  Odgovornost za nematerijalnu štetu kod povrede ugovora o organizovanju putovanja

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2016
  Autori Bosiljka Čubrilović
  Broj 47
  Strana od 317
  Strana do 338

  Sticanje svojine održajem (usucapio)

  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2016
  Autori Bosiljka Čubrilović
  Volumen 22
  Broj 49
  Strana od 245
  Strana do 271