Navigacija

doc. dr Bojana Vasiljević Poljašević
docent

Nastavnik - II-4
Pravni fakultet

Pravni fakultet, kancelarija 40

051/339-042
lokal 142
Uža naučna/umjetnička oblast Finansijsko pravo
Datum izbora u zvanje 13. jul 2017.

Predmeti

Pravni fakultet

OS07FIP Finansijsko pravo
OS13FIP Finansijsko pravo