Navigacija

doc. dr Zoran Popović
docent

Šumarski fakultet
066/206-682
Uža naučna/umjetnička oblast Teorijska fizika
Datum izbora u zvanje 25. maj 2017.

Predmeti

Mašinski fakultet

07O1FIZ Fizika
16-B10THF Tehnička fizika

Šumarski fakultet

OP15TFIZ Tehnička fizika