Navigacija

doc. dr Zoran Popović
docent

066/206-682
Uža naučna/umjetnička oblast Teorijska fizika
Datum izbora u zvanje 25. maj 2017.

Predmeti

Mašinski fakultet

16-B10THF Tehnička fizika
07O1FIZ Fizika

Šumarski fakultet

OP15TFIZ Tehnička fizika